Wetenschappelijke prijs McKinsey & Company

Doel?

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS) zullen op initiatief van McKinsey & Company in 2017 twee wetenschappelijke prijzen toekennen aan respectievelijk een doctoraatsstudent van een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap en van een universiteit van de Fédération Wallonie-Bruxelles. De onderzoeker moet de sociale en economische relevantie of de concrete implementatie van zijn/haar doctoraat kunnen aantonen. Het doctoraat dient gerealiseerd te zijn in de exacte wetenschappen; toegepaste wetenschappen; sociale, economische of managementwetenschappen of in de biomedische wetenschappen.

Kenmerken?

  • 2 prijzen ter waarde van € 5.000 elk
  • bekroning van een origineel doctoraatsonderzoek met concrete implementatie of een sociale en economische relevantie

Profiel en voorwaarden?

  • Je hebt je doctoraatsthesis verdedigd tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016.
  • Je bent verbonden aan een Vlaamse universiteit op de datum van de deadline (1 maart 2017).
  • Je hebt nog geen prijs ontvangen voor het ingediende werk. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Je stelt je kandidaat door gebruik te maken van het juiste formulier.
  • Je voegt een CV en elektronische versie van het doctoraat toe.
  • Jouw kandidatuur wordt aan een ad hoc jury voorgelegd.
  • De jury stelt een laureaat per prijs voor.
  • De raad van bestuur beslist over de toekenning.

Reglementen en downloads