Wetenschappelijke prijs studiecentrum Prinses Joséphine-Charlotte

Doel?

In 2017 zal het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) samen met het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S-FNRS) de tweejaarlijkse Wetenschappelijke Prijs van het Studiecentrum Prinses Joséphine Charlotte toekennen. Deze prijs ter waarde van 12.500 EUR beoogt het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de virologie.

Kenmerken?

 • Prijs ter waarde van 12.500 EUR
 • Deze Prijs beloont wetenschappelijk onderzoek in het domein van virale infecties gerelateerd aan gezonheid. De prijs is bedoeld voor beloftevolle onderzoekers die, op het moment van de deadline voor aanvragen, verbonden zijn aan een universiteit van de Fédération Wallonie-Bruxelles of aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. De prijs kan toegekend worden aan een onderzoeksteam i.p.v. aan een individuele onderzoeker; in uitzonderlijke omstandigheden kan de prijs ook gedeeld worden door meerdere onderzoekers.
 • Deadline: 1 maart 2017

Profiel en voorwaarden?

 • Op het moment van de deadline voor deze prijs ben je als onderzoeker verbonden aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap of aan een universiteit van de Fédération Wallonie-Bruxelles (aanvragen via F.R.S.-FNRS)
 • Het wetenschappelijk onderzoek in kwestie is nog niet eerder beloond met een wetenschappelijke prijs of een eerdere prijs van het Studiecentrum Joséphine-Charlotte.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aanvragen moeten worden ingediend per e-mail via het adres prijzen@fwo.be. Volgende documenten zijn vereist:
  • het aanvraagformulier, ingevuld in het Engels en met een lijst van publicaties,
  • een gedetailleerd CV.
 • De prijs wordt toegekend op basis van de beslissing van een wetenschappelijke jury, samengesteld door FWO en F.R.S.-FNRS. 

Reglementen en downloads