Vijfjaarlijkse prijzen

21/06/2005

De Raad van Bestuur van het FWO is tijdens de zitting van 21 juni 2005 ingegaan op het voorstel van de jury’s die de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen onderzocht hebben. Volgende prijzen, elk voor een bedrag van 100.000 € worden toegekend :

Prijs Dr. A. De Leeuw-Damry Bourlart – Exacte Wetenschappen

Toegekend aan Prof. Victor V. Moshchalkov (Katholieke Universiteit Leuven)

Prijs Dr. A. De Leeuw-Damry Bourlart – Toegepaste Wetenschappen

Toegekend aan Prof. Willy Verstraete (Universiteit Gent)

Prijs Ernest-John Solvay (humane wetenschappen)

Toegekend aan Prof. Ronny Lesthaeghe (Vrije Universiteit Brussel)

Prijs Joseph Maisin – Fundamenteel Biomedische Wetenschappen

Toegekend aan Prof. Bart De Strooper (Katholieke Universiteit Leuven

Prijs Joseph Maisin – Klinisch Biomedische Wetenschappen

Toegekend aan Prof. Frans Van de Werf (Katholieke Universiteit Leuven)

De Prijzen worden door Z.M. De Koning uitgereikt tijdens een plechtige ceremonie die plaatsheeft in het Paleis der Academiën op dinsdag 22 november 2005 om 11 uur 15.