FWO maakt succesvol werk van e-government

03/07/2006

De eerste grote aanvraagronde via het web bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) is succesvol verlopen.

Hiermee geeft het FWO op zijn beurt gestalte aan het e‑governmentbeleid van de Vlaamse overheid. Tegen de deadline van 1 februari 2006 stroomden, met een minimum aan problemen, meer dan 1300 mandaataanvragen on‑line binnen.

Maar liefst 1350 Vlaamse onderzoekers hebben dit jaar een mandaat aangevraagd bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). Dit jaar moesten de kandidaten voor het eerst hun aanvraag online indienen met het nieuwe FWOweb-systeem.

Twee jaar voorbereiding heeft het gekost. Eerst werd met goed resultaat een pilootproject opgestart voor de "reiskredieten", waarvoor het aantal aanvragen lager ligt en meer gespreid in de tijd. Vervolgens, na een grondige probleemanalyse en een uitgebreide testprocedure, heeft het FWO zijn groot aanvraagsysteem via het web in productie genomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet inzake e‑government. En met succes.

Via de online Subsidiewijzer vinden de aanvragers moeiteloos de weg naar de aangeboden toelagen. Snel aanvragen indienen en opvolgen wordt via FWOweb mogelijk. Aanvragers krijgen maximale vrijheid bij het opstellen van wetenschappelijke documenten en een permanente inzage in hun dossier.

1350 aanvragen voor FWO-mandaten stroomden vóór de limietdatum van 1 februari 2006 met een minimum aan problemen online binnen. Tevens konden ca. 4000 referenten via hetzelfde systeem hun adviezen over de aanvragen uitbrengen.  Ontvangstberichten van aanvragen en adviezen werden door het systeem automatisch gegenereerd.

Het FWO is een instelling van openbaar nut met als doel het stimuleren en ondersteunen van het kennisgrensverleggend fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in alle wetenschapsgebieden in de Vlaamse Gemeenschap op basis van wetenschappelijke interuniversitaire competitie. De financiële middelen van het FWO zijn hoofdzakelijk afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap. Andere bronnen zijn de Federale Overheid, de Nationale Loterij en in beperkte mate het mecenaat.

Volgend jaar wordt een volgende stap gezet en zullen ook de aanvragen voor onderzoeksprojecten volgens eenzelfde online-procedure kunnen gebeuren. Tevens zal worden gewerkt aan een nog grotere interactiviteit, meer ingebouwde controles en een groeiende band met de FWO-databank.