Minister Moerman trekt meer geld uit voor jonge onderzoekers

25/09/2006

PERSMEDEDELING VAN FIENTJE MOERMAN, VICEMINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, ONDERNEMEN, WETENSCHAP, INNOVATIE EN BUITENLANDSE HANDEL

Jonge onderzoekers die hun doctoraat hebben behaald, vormen een belangrijke bron van kennis voor het Vlaamse innovatiesysteem. Om hen maximaal de kans te geven hun talenten te laten renderen, zijn meer postdoctorale plaatsen nodig in Vlaanderen. Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Fientje Moerman neemt dan ook maatregelen die het voor onderzoekers gemakkelijker moeten maken om hun carrière verder uit te bouwen.

Minister Moerman creëert per jaar 15 à 20 bijkomende kaderplaatsen voor zelfstandig academisch personeel (ZAP). In 2007 wordt hiervoor 1,5 miljoen euro extra vrijgemaakt, om daarna jaarlijks te stijgen, waardoor in 2009 de maatregel op kruissnelheid komt met een jaarlijks bedrag van 4,5 miljoen euro. Hierdoor worden tegen 2009 45 tot 60 nieuwe ZAP-mandaten gecreëerd. Deze onderzoekers zullen een beperkte onderwijsopdracht hebben en zich bijna volledig kunnen toeleggen op hun onderzoek.

Ook de postdoctorale onderzoeksmandaten bij het FWO-Vlaanderen nemen toe. Hiervoor wordt vanaf volgend jaar 2,7 miljoen euro extra uitgetrokken.

De totale begroting wetenschap en innovatie stijgt in 2007 met 59,5 miljoen euro.

De komende maanden zal minister Moerman ook rechtstreeks de dialoog aangaan met verschillende onderzoekers in het veld. Tijdens de “Hersentoer Vlaanderen” staan drie thema’s centraal: aanwerving en loopbaanontwikkeling, de mobiliteit van de onderzoeker en het belang van diversiteit in de onderzoekswereld

De minister gaat telkens een halve dag in debat met verschillende onderzoekers van de universiteiten, hogescholen en publieke onderzoekscentra. De “Hersentoer Vlaanderen” doet Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen aan en start in december 2006.

Persinfo:

Frank Beckx, woordvoerdervan minister Moerman

TEL:  02‑552 61 10