Het FWO schenkt 950.000 € aan "Kom op tegen Kanker"

10/04/2007

Bedrag gaat naar verschillende projecten van fundamenteel onderzoek naar kanker en borstkanker

Brussel,  6 april 2006 – Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) schenkt 950.000 € aan Kom op tegen Kanker. Dit geld wordt aangeboden voor twee doelgerichte schenkingen; een interuniversitair project met als thema Borstkanker, een tweede schenking.voor vier onderzoeksmandaten “Aspirant Kom op tegen Kanker”.

Het FWO stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines en investeert jaarlijks 36,5 miljoen Euro in medisch wetenschappelijk onderzoek. Hiervan is 3,8 miljoen Euro voorzien voor kankeronderzoek.

Zoals bepaald in zijn beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid ondersteunt het FWO ook dit jaar met een extra toelage van 950.000 EUR de succesvolle tweejaarlijkse actie Kom op tegen Kanker. Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO licht toe: “Wij zijn verheugd dat wij als FWO een problematiek, die ons allen beroert, met een groot bedrag kunnen ondersteunen. Het is een goede traditie dat het FWO Kom op tegen Kanker steunt met datgene waarmee onze onderzoekers elke dag bezig zijn: kennisgrensverleggend onderzoek.”

De steun van 950.000 Euro bestaat uit twee doelgerichte schenkingen:

·        500.000 Euro wordt door het FWO ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van één of meerdere interuniversitaire onderzoeksproject(en) rond het thema ‘Borstkanker’. Voor 2007 werden er drie aanvragen ingediend voor een bedrag van 795.800 Euro. Het FWO zal op basis van wetenschappelijke excellentiecriteria hieruit projecten selecteren.

·        450.000 EUR wordt aangewend voor vier mandaten “Aspirant Kom op tegen Kanker”, die door het FWO worden toegekend aan jonge onderzoekers die hiermee gedurende vier jaar aan een Vlaamse universiteit onderzoek kunnen doen i.v.m. kanker en een doctoraatsproefschrift voorbereiden.

De ingediende aanvragen worden momenteel door FWO geëvalueerd op basis van wetenschappelijke excellentiecriteria. Op 20 juni wordt bekendgemaakt welke onderzoekers deze schenkingen toegewezen krijgen.

Vanavond, 6 april, zal het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen haar bijdrage van 950.000 Euro voor het grote publiek bekend maken tijdens de slotshow van Kom op tegen Kanker op een.

Over het FWO

Het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO maakt dit mogelijk door het financieren van excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten na een interuniversitaire competitie en met een evaluatie door binnen- en buitenlandse experten. In 2006 reikte het FWO voor bijna 140 miljoen € financiële steun uit aan ongeveer 962 onderzoekers en 2414 onderzoeksprojecten en reisbeurzen. Het FWO krijgt financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, de federale overheid en vele bedrijven en stichtingen.

Meer informatie:

FWO