Laureaten FWO-Excellentieprijzen zijn bekend

28/06/2010

VLAAMSE ‘NOBELPRIJZEN’ BEKRONEN EXCELLENTE ONDERZOEKERS

Brussel, 28 juni 2010 – De Raad van Bestuur van het FWO heeft de vijf laureaten van de FWO-Excellentieprijzen 2010 bekend gemaakt. Om de vijf jaar – vandaar hun vroegere naam ‘Vijfjaarlijkse Prijzen’ – bekroont een internationale jury excellente wetenschappers met een bedrag van 100.000 euro voor hun onderzoekscarrière. Deze prijzen worden beschouwd als de ‘Vlaamse Nobelprijzen’.

De prestigieuze FWO-Excellentieprijzen worden uitgereikt in de vijf grote wetenschapsdomeinen. Onderzoekers kunnen zich niet zelf kandidaat stellen, maar moeten voorgedragen worden door collega’s. Een onafhankelijke jury van internationale topwetenschappers onderzoekt de voordrachten en selecteert per domein een laureaat.

De volgende wetenschappers zien hun onderzoekscarrière bekroond met deze bijzondere prijs.

Prof. Peter Carmeliet: laureaat voor de Prijs Joseph Maisin 2010 in de Fundamentele Biomedische Wetenschappen.

Peter Carmeliet is professor Geneeskunde aan de K.U.Leuven en directeur van het Vesalius Research Center van Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in Leuven. Zijn vasculair onderzoek wordt wereldwijd erkend als baanbrekend en hij is een van de voortrekkers in translationeel onderzoek (o.m. voor kankers en oogziektes). Met meer dan 400 wetenschappelijke rapporten in toptijdschriften is hij een van de meest geciteerde biomedische wetenschappers.

Prof. Paul Rutgeerts: laureaat voor de Prijs Joseph Maisin 2010 in de Klinische Biomedische Wetenschappen.

Paul Rutgeerts is gastro-enteroloog en professor Geneeskunde aan de K.U.Leuven. Met zijn klinisch onderzoek naar darmontstekingen en -aandoeningen (o.m. ziekte van Crohn) heeft hij vele internationale publicaties op zijn naam en hiervoor wereldwijd erkenning behaald. Zowel zijn collega’s als patiëntenorganisaties roemen hem voor zijn invloed in de klinische praktijk en zijn voortrekkersrol bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Prof. Sonja Snacken: laureaat voor de Prijs Ernest John Solvay 2010 in de Taal-, Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.

Sonja Snacken is professor Criminologie en Rechtssociologie aan de VUB en aan de UGent. Professor Snacken heeft langdurig onderzoek verricht naar de toemeting en uitvoering van gevangenisstraf, zowel van uit de optiek van de empirische sociale wetenschappen als vanuit de optiek van de normatieve rechtswetenschap. Zij is op vele wetenschappelijke en beleidsfora bekend voor haar pleidooi voor een meer humane strafrechtspleging.

Prof. Dirk Inzé: laureaat voor de Prijs dr. De Leeuw-Damry-Bourlart 2010 in de Exacte Wetenschappen.

Dirk Inzé is professor Moleculaire Plantenbiologie en -fysiologie aan de UGent en wetenschappelijk directeur van het Departement Plant Systems Biology (VIB). Hij heeft internationale faam behaald door zijn onderzoek naar de mechanismen van celdeling en celafweersystemen bij planten. Zijn inzichten hebben een belangrijke impact gehad op teeltmethodes en voedselproductie. Hij behoort tot de top 10 in de wereld van meest geciteerde auteurs in zijn discipline.

Prof. Bart De Moor: laureaat voor de Prijs dr. De Leeuw-Damry-Bourlart 2010 in de Toegepaste Wetenschappen.

Bart De Moor is professor Elektrotechniek aan de K.U.Leuven. Hij is een pionier in de ontwikkeling van wiskundige en numerieke methoden én hun toepassing in diverse wetenschappelijke probleemstellingen, onder meer in systeemcontrol en -identificatie, medische diagnose, bio-informatica en systeembiologie.  Zijn werk heeft geleid tot een directe en belangrijke impact zowel op industrieel als maatschappelijk vlak. Professor De Moor is tevens bekend voor zijn inzet voor wetenschapspromotie in vele lagen van onze maatschappij.

De plechtige uitreiking van deze prijzen zal plaats vinden in de Concert Noble op 23 november 2010 in Brussel, samen met de uitreiking van de “Prix d’Excellence du FNRS”. De prijs bestaat uit de geldprijs, samen met een uniek kunstwerk dat speciaal voor deze gelegenheid werd ontworpen door de Brusselse beeldhouwer Tom Frantzen.

Noot voor de redactie:

Op maandag 22 november 2010 zal er een persconferentie gehouden worden in aanwezigheid van alle laureaten. Foto- en interviewmogelijkheid wordt voorzien. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Het volledig cv van de laureaten kan bekomen worden via het FWO.

Over het FWO

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers en onderzoeksprojecten. Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid en vele bedrijven en stichtingen.