Wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen-Zuid-Afrika vernieuwd

23/10/2013

Johannesburg/Brussel, 23 oktober 2013. Vandaag hebben het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)  en de National Research Foundation (NRF) van Zuid-Afrika hun succesvolle wetenschappelijke samenwerking vernieuwd. Het bilateraal samenwerkingsakkoord werd hiervoor in Johannesburg getekend, in aanwezigheid van prinses Astrid en minister van Innovatie Ingrid Lieten, tijdens de Belgische handelsmissie aan Zuid-Afrika. Omdat de lopende wetenschappelijke samenwerking door beide landen als succesvol werd geacht, investeert het FWO ook voor de komende drie jaar een bedrag van 300.000 euro per jaar in deze samenwerking.

De bilaterale samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika zal zich richten op fundamenteel onderzoek in de exacte, toegepaste, sociale en humane wetenschappen.

“Onze contacten met de Zuid-Afrikaanse National Research Foundation zijn zeer vruchtbaar; wij voelen dezelfde drang naar excellentie en innovatie als hier in Vlaanderen. Dankzij de prinselijke aanwezigheid krijgt deze ondertekening nog meer aanzien. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking opnieuw interessante en grensoverschrijdende onderzoeksresultaten zal opleveren”, aldus Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO.

Ingrid Lieten: “Een van de belangrijkste principes in mijn wetenschaps- en innovatiebeleid is het fundamenteel onderzoek dichter brengen bij onze economie en maatschappij. Zulke linken zijn zowel noodzakelijk op nationaal niveau als op internationaal niveau. Daarom heb ik in mijn beleid vanaf het begin veel belang gehecht aan de internationalisering van het Vlaams onderzoek. Met een jaarlijks budget van 1,5 miljoen euro heeft het FWO kunnen inzetten op de financiering van excellent onderzoek als resultaat van samenwerkingen tussen Vlaamse en buitenlandse onderzoekers. Het verheugt mij dat deze middelen ertoe hebben bijgedragen dat het NRF één van onze sterkste internationale partners is geworden.”