FWO rijft 6,3 miljoen euro Europese steun binnen voor nieuw [Pegasus]² programma

05/03/2015 15:30

Brussel, 05 maart 2015 – Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen kan in 2016 een nieuwe editie van mobiliteitsprogramma Pegasus opstarten. Het FWO haalde hiervoor, als enige organisatie in Vlaanderen en België, fondsen binnen van het Europese Marie Sklodowska Curie Cofund voor deze oproep. Dankzij 6.372.000 euro Europese steun, start het FWO in 2016 met het [Pegasus]²-programma,  met zowel inkomende als uitgaande onderzoeksbeurzen van 3 jaar. Het FWO investeert van haar kant ook 8.258.760 euro in dit programma dat in haar eerste editie (2011-2015) al erg succesvol bleek.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen zet al meerdere jaren bewust in op internationale mobiliteit, traditioneel met tijdelijke verblijven en congreskredieten. In de laatste 15 jaar zijn daarbij ook uitwisselingen van lange duur bijgekomen, zowel om excellente toponderzoekers uit het buitenland naar of terug naar Vlaanderen te halen (Odysseus). In 2011 startte de eerste editie van Pegasus dat jonge, postdoctorale onderzoekers naar Vlaanderen haalde voor onderzoeksbeurzen voor 1 of 3 jaar.

Vandaag kondigt het FWO een tweede, uitgebreidere editie van Pegasus aan, onder de noemer [Pegasus]²,giving wings to your carreer, verwijzend naar de mythologische kracht van het gevleugelde paard Pegasus. Het programma, dat in 2016 van start zal gaan, focust deze keer niet alleen op onderzoekers van buitenlandse universiteiten die voor 3 jaar naar Vlaanderen gehaald worden, maar ook op onderzoekers die vanuit Vlaanderen 2 jaar aan een buitenlandse onderzoeksinstelling aan het werk gaan en deze ervaring gedurende het laatste jaar van hun aanstelling opnieuw inbrengen in de Vlaamse onderzoeksgroepen en –instellingen. Een ware uitwisseling en wetenschappelijk tweerichtingsverkeer dus.

Het FWO kan het nieuwe [Pegasus]² programma mogelijk maken dankzij de 6,3 miljoen steun van het Europese wetenschapsprogramma Marie Sklodowska Curie COFUND. “Wij zijn bijzonder fier dat het FWO als enige organisatie in Vlaanderen en in België steun krijgt in dit kader,” zegt Elisabeth Monard, secretaris-generaal van het FWO. “Bovendien kunnen we met deze hoge steunbijdrage nogmaals bewijzen dat onze knowhow van excellentieselectie en ‑begeleiding bij de voorlopers hoort in Vlaanderen, België en Europa.” Het FWO investeert zelf ook 8,2 miljoen euro in [Pegasus]², fondsen die komen uit de reguliere steun van voornamelijk de Vlaamse Regering.