The Excellence of Science kent voor 118 miljoen fondsen toe aan nieuwe Vlaamse - Franstalige onderzoeksprojecten

15/12/2017 08:48

Brussel, 15 december 2017 –Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en haar Franstalige tegenhanger Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) hebben in de eerste oproep binnen het Excellence of Science (EOS) programma in totaal aan 38 onderzoeksconsortia samen 118 miljoen euro toegekend voor het uitvoeren van excellent basisonderzoek voor een periode van vier jaar. Het EOS-programma maakt onderzoekssamenwerking tussen de gewesten en regio’s mogelijk door de financiering van excellente onderzoeksconsortia, bestaande uit onderzoeksgroepen van beide gemeenschappen en eventueel aangevuld met federale en internationale onderzoeksgroepen. Het FWO investeert 65 miljoen euro in het kader van deze eerste EOS-oproep, aangevuld met 53 miljoen euro langs Waalse zijde, in totaal dus 118 miljoen euro.

De eerste oproep binnen het EOS-programma liep in 2017 en kende meteen een groot succes. Het F.R.S.-FNRS en het FWO, die samen instaan voor het programma, ontvingen niet minder dan 269 projectvoorstellen. 104 buitenlandse instellingen waren betrokken bij deze consortia. Een derde van de aanvragen ging over Technologie en Wetenschap, Medische en Biologische wetenschappen waren goed voor telkens ongeveer een vijfde, Sociale en Menswetenschappen telkens voor ongeveer een tiende van de aanvragen. Iets meer dan dertien procent waren multidisciplinaire projecten.

Een panel van internationale topexperten heeft de 269 projectaanvragen op hun excellentie beoordeeld en gerangschikt. Aan de 38 best gerangschikte kon financiering toegekend worden, te besteden aan vier jaar samenwerking in grensverleggend fundamenteel onderzoek. Elk project maakt hierdoor aanspraak op een budget gaande van 450.000 tot 1.000.000 euro per jaar. Goed voor een totaal van ongeveer 30 miljoen per jaar.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters is tevreden met het succes van de oproep: “Onderzoek en wetenschap moeten letterlijk grenzeloos zijn. Het belang van samenwerking kan niet genoeg onderstreept worden. Het helpt om andere inzichten te stimuleren of soms een verrassende invalshoek te vinden. Ik verwacht veel van deze samenwerkingen. Op het snijvalk van verschillende disciplines kunnen de grootste doorbraken verwacht worden.”

Dit nieuwe programma neemt de plaats in van de voormalige federale Interuniversitaire Attractiepolen. De EOS-projecten starten op 1 januari 2018. Meer informatie over het programma ‘Excellence of Science’ is te vinden op www.eosprogramma.be en /nl/mandaten-financiering/onderzoeksprojecten/eos-onderzoeksproject/ .