Science Europe

Science Europe werpt zich op als de behartiger van de belangen en visies van vijftig Europese RFOs, (research funding organisations) en RPOs (research performing organisations). Eén daarvan is het FWO en onze secretaris-generaal is er vice-president. Science Europe vertegenwoordigt hen onder meer ten aanzien van de Europese Commissie.

Die wil sinds 2000 met de Europese Onderzoeksruimte (Europan Research Area, ERA) de Europese dimensie van het wetenschappelijk onderzoek versterken door haar beleid en  acties beter af te stemmen met die van de lidstaten en hun organisaties. Na 15 jaar ERA staat er een Roadmap op stapel met oude en nieuwe prioriteiten. Science Europe gaat daarover het gesprek aan met ERAC (European Research Area Committee), het adviesorgaan van de Europese Commissie en Europese Raad. Het verdedigt daarbij de meeste prioriteiten van ERA op zich, maar stelt vragen bij de uitvoering en opvolging ervan. Zo gaat het niet akkoord met de veronderstelling dat nationale onderzoekssystemen een uniform patroon moeten volgen (zie http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE_Pos_ERA_WEB.pdf).

Ook rond andere kwesties, zoals het investeringsplan van EC-voorzitter Jan-Claude Juncker ten koste van het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon2020, verheft Science Europe zijn stem. Met name het feit dat meer dan een half miljard euro voor het nieuwe fonds moet komen van de pijler Excellent Science (waartoe ook de European Research Council behoort) maakt de leden van Science Europe erg bezorgd. Zie voor een joint statement van Science Europe en andere koepelorganisaties hierover: http://www.scienceeurope.org/uploads/PressReleases/ERA_Stakeholders_Joint_Statement_on_EFSI_Final.pdf .

Ondertussen blijft ook het FWO werk binnen Science Europe opnemen. Het is vertegenwoordigd in de meeste werkgroepen, waar het actief bijdraagt aan de voorbereiding van documenten die de beleidsorganen en leden van Science Europe kennis en advies over die belangrijke thema’s zullen aanreiken.