NCP - National contact point

Het FWO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie ‘Horizon 2020’ en 'Horizon Europe'.

Horizon 2020 loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van circa 77 miljard euro dat zal worden aangewend om:

  • de positie van de EU op wetenschappelijk gebied te versterken en onderzoek van topniveau te bevorderen;
  • bij te dragen aan het industriële leiderschap op het gebied van innovatie;
  • belangrijke vraagstukken die alle Europeanen aangaan aan te pakken.

Horizon 2020 is officieel geëindigd op 31 december 2020, maar een groot deel van de opgestarte projecten onder deze programmaperiode loopt nog tot ver in dit decennium door.

Horizon Europe, het negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie voor de periode 2021-2027, wordt gelanceerd in het voorjaar van 2021. Het totale budget voor deze periode werd vastgelegd op 95.5 miljard euro, en zal moeten bijdragen aan de volgende kerndoelstellingen:

  • het versterken en uitbreiden van de uitmuntendheid van de wetenschappelijke basis van de Unie
  • het stimuleren van belangrijke technologieën en oplossingen ter ondersteuning van het EU-beleid en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties
  • het stimuleren van de markt om doorbraken en ecosystemen te creëren die bevorderlijk zijn voor innovatie
  • het optimaliseren van de sterke punten & het potentieel voor een meer innovatief Europa

De NCP adviseurs treden naar buiten onder NCP Flanders. Nationale Contactpunten zijn nationale structuren die opgericht zijn en gesubsidieerd worden door de overheden van de 27 EU-lidstaten en de landen geassocieerd met het kaderprogramma. NCP’s geven persoonlijke ondersteuning in het land van de persoon en instelling die het voorstel indient. Tevens fungeren ze als informatieluik tussen de onderzoekers, de European Liaison Officers (ELO) in de universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, de Europese Commissie en alle geïnteresseerden in het kaderprogramma. NCP Flanders tracht de Vlaamse onderzoeksgemeenschap tijdig en gepast te informeren over de programma’s onder Horizon 2020 en Horizon Europe. Daarnaast ondersteunt het NCP onderzoekers bij de voorbereiding en opvolging van hun aanvraag. De hoofddoelstelling is de participatie en succesgraad van de Vlaamse aanvragers in Horizon Europe te verhogen.

Onderzoekers in de Vlaamse universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen kunnen ook contact opnemen met hun European Liaison Officers (ELO) voor informatie over en ondersteuning bij de kaderprogramma’s.

Alle informatie over Horizon 2020, Horizon Europe en de activiteiten van NCP Flanders is terug te vinden op NCPflanders.be.