SELECTIE - beslissing SB beurzen

De finale beslissing tot financiering wordt midden december genomen door de raad van bestuur van het FWO.

Het expert panel rangschikt de kandidaten aan de hand van een gewogen totaalscore. Deze is gebaseerd op de toegekende scores op de drie evaluatiecriteria. Hierbij weegt de score ‘kandidaat’ een factor 3 zwaarder dan elk van beide andere criteria.

Per panel kan een aantal mandaten ("panel quotum") rechtstreeks toegekend worden aan de best gerangschikte kandidaten die tevens op elk van de drie criteria een vooraf bepaalde minimum score behalen. De resterende mandaten worden toegekend via een rangschikking van overblijvende kandidaten uit alle panels.

Meer details over het besluitvormingsproces vind je hier (paragraaf 2 sectie “Besluitvormingsproces doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek”)

Alle kandidaten worden meteen na de beslissing door de raad van bestuur geïnformeerd. De lijst van geselecteerde kandidaten wordtook op de FWO website gepubliceerd. Nadien krijgen alle kandidaten meer specifieke feedback over de beslissing.