FWO-memorandum

07/12/2018 13:44

Wetenschappelijk talent moet in Vlaanderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien en de concurrentie op wereldvlak aan te kunnen. Om die ambitie te realiseren, doet het FWO een warme oproep om te blijven investeren in fundamenteel wetenschappelijk en strategisch basis onderzoek. Het is een eerste, cruciale stap in de innovatieketen en levert heel wat nieuwe ideeën op. Die kunnen op hun beurt op korte, middellange en lange termijn leiden tot baanbrekende toepassingen met maatschappelijke én economische meerwaarde in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten.

In het memorandum stelt het FWO zijn 5 de strategische doelstellingen voor de komende jaren voor.