Hervorming panelstructuur FWO: oproep weesdisciplines

11/12/2019 09:38

Het FWO werkt aan een herziening van de huidige panelstructuur, zoals aangekondigd in het FWO Beleidsplan 2019 - 2023. De huidige panelstructuur, waarin 31 panels onderscheiden worden in vijf wetenschapsgebieden, is reeds sinds 2010 in voegen. Na tien jaar is deze structuur aan een update toe. Hiertoe organiseert het FWO een brede stakeholdersbevraging zodat voldoende input kan geleverd worden bij het uittekenen van een nieuwe structuur voor de expert panels. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opsporen van “weesdisciplines” – dit zijn onderzoekstopics of –disciplines die in de huidige structuur moeilijker hun weg vinden naar (de financiering van) het FWO. Indien u zelf actief bent in zulk een discipline of weet hebt van een dergelijk topic, kan u ons via onderstaand formulier op de hoogte brengen. Gelieve ons te informeren tegen ten laatste 30 januari 2020

Andere opmerkingen met betrekking tot de panelstructuur kunnen gericht worden aan panelreform@fwo.be.