Hervormingen selectieprocedures - Update maart 2018

20/03/2018

Overgangsmaatregelen voor de programma’s Aspirant, SB-beurs, Krediet aan Navorsers en Onderzoeksprojecten

In een extra nieuwsbrief kondigden we de hervorming van de ondersteuningsprogramma’s Aspirant, SB-beurs en Onderzoeksprojecten en de afschaffing van het Krediet aan Navorser aan. Die hervorming heeft onder meer tot gevolg dat aanvragers die voor 2019 (start van de nieuwe programma’s) een dossier mochten indienen dat daarna niet altijd meer zullen kunnen. Om een vlotte overgang te verzekeren en iedereen toe te laten zich op tijd aan te passen aan de nieuwe situatie, voorziet het FWO in de nodige overgangsmaatregelen. We vatten ze hier samen.

Aspirant en SB-beurs

Je zal voor beide types van predoctoraal mandaat, aspirant en SB-beurs, vanaf 2019 (oproep open in 2018) nog maar twee keer mogen aanvragen in het totaal. Nu is dat nog twee keer voor elk type mandaat afzonderlijk, dat is dus een totaal van vier kansen.

In 2019 zullen echter voor de kandidaten die meer dan één keer aanvroegen onder het oude regime de volgende overgangsbepalingen gelden:

  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een mandaat aspirant, mag nog één keer postuleren voor een SB-beurs;
  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een mandaat aspirant en één aanvraag voor een SB-beurs, mag nog één keer postuleren voor een SB-beurs;
  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een SB-beurs, mag nog één keer postuleren voor een mandaat aspirant;
  • wie voorheen reeds twee aanvragen deed voor een SB-beurs en één aanvraag voor een mandaat aspirant, mag nog één keer postuleren voor een mandaat aspirant;
  • wie voorheen reeds één aanvraag deed voor een mandaat aspirant en één voor een SB-beurs kan nog één aanvraag indienen voor één van beide kanalen.

In al deze gevallen zullen de regels met betrekking tot de anciënniteit van de kandidaat (diploma en wetenschappelijke ervaring) van het huidige (dus nog niet herziene) reglement gelden.

Krediet aan Navorser

Het Krediet aan Navorser wordt afgeschaft. Vanaf 2019 zal het niet meer mogelijk zijn een Krediet aan Navorser aan te vragen en daarvoor gaat in 2018 dus geen oproep meer open. In de plaats daarvan komt er voor de postdoctorale onderzoekers van het FWO een flexibele bench fee, die het mogelijk zal maken om samen met de aanvraag voor het onderzoeksmandaat extra onderzoeksmiddelen aan te vragen.

Postdocs die hun mandaat starten op 1 oktober 2017 (huidige oproep) of 1 oktober 2018 (laatste oproep volgens de oude procedure) zullen in 2019 geen Krediet aan Navorser meer kunnen aanvragen, maar hebben ook niet de kans gekregen om een flexibele bench fee voor te stellen. Daarom zal deze groep aanvragers, die zich in 2019 situeert in het eerste of tweede jaar van het driejarige postdoc-mandaat, nog één keer een Krediet aan Navorser kunnen aanvragen.  Wie in 2018 een postdoctoraal mandaat aanvraagt, kan bovendien al tegelijk met de mandaataanvraag een dossier voor Krediet aan Navorser in het kader van de laatste reguliere oproep voor dat ondersteuningsinstrument indienen.

Onderzoeksprojecten

Als deel van de hervormingen voor de aanvraagmodaliteiten voor projecten bij het FWO zullen er vanaf aanvraagronde 2019 (indiendatum 1/4/2019) nog maximum twee projecten per ronde per promotor/copromotor worden aangevraagd en in totaal mag de som v/d de aangevraagde en lopende projecten evenmin groter zijn dan twee op de startdatum van het nieuw toe te kennen project. Er kan dus wel aangevraagd worden in het laatste jaar van het lopende project zonder dat dit meetelt voor de maximum berekening.

Om iedereen toe te laten zich tijdig aan te passen aan de nieuwe situatie geldt er voor het maximum aan te vragen en lopende projecten een overgangsmaatregel. Voor aanvraagronde 2019 (indiendatum op 1/4/2019) zal enkel worden rekening gehouden met lopende projecten die starten op 1 januari 2019.

Projecten die reeds liepen voor 1/1/2019 zullen dus NIET in rekening worden gebracht. Projecten die tijdens de aanvraagronde van 2018 worden toegekend en zullen starten op 1 januari 2019 zullen dus al WEL in de telling worden meegenomen, en dit ook voor copromotoren van zowel lopende als aangevraagde projecten.

Let echter op! De huidige regelgeving die stelt dat de promotor-woordvoerder van een toegekende aanvraag bij de volgende ronde geen nieuwe projectaanvraag kan indienen, noch als promotor-woordvoerder, noch als copromotor, blijft van kracht voor

  • aanvraagronde 2017 (met indiendatum op 1/4/2017)
  • aanvraagronde 2018 (met indiendatum op 1/4/2018)

Hoofdpromotoren die in 2017 of 2018 een nieuwe project kregen toegekend kunnen in 2018 resp. 2019 dus GEEN nieuw project aanvragen.

De financieringsvorken voor projecten blijven ondertussen van kracht:

  • Personeel en werking per jaar: tussen € 45.000 en 130.000
  • Uitrusting: max. € 150.000 voor het hele project.

Meer informatie in deze presentatie