Lindau Nobel Laureate Meeting

Lindau Nobel Laureate Meetings

Elk jaar komen tal van Nobelprijswinnaars samen in Lindau om er de volgende generatie vooraanstaande wetenschappers te ontmoeten. De Lindau Nobel laureate Meetings promoten deze kans op contacten tussen topwetenschappers over generaties, culturen en disciplines heen, en dit sinds het begin van deze Meetings in 1951. Tot op de dag van vandaag hebben reeds meer dan 350 winnaars van een Nobelprijs deelgenomen aan de jaarlijkse ontmoetingen met jongen studenten, doctorandi en postdoctorale onderzoekers in Lindau. Voor heel wat Nobelprijswinnaars zijn deze Lindau Meetings ondertussen een vaste afspraak in hun agenda.

 Voor jonge wetenschappers aan de start van hun carriere is dit een unieke kans om deze vooraanstaande rolmodellen en mentors te kunnen ontmoeten, om hun advies te vragen, met hen van gedachten te wisselen over ideeën en visies, en om in dialoog te treden over de nieuwste ontwikkelingen, zowel op gebied van wetenschap als op andere gebieden.

 Het wetenschappelijk programma van elke Lindau Meeting is gebaseerd op het principe van dialog. De verschillende sessie’s – lezingen, debatten, master classes, en panels – zijn ontwikkeld om de actieve participatie van  en uitwisseling van kennis, ideeën en ervaring tussen Nobelprijswinnaars en jonge wetenschappers te bevorderen.

2017 – 67th Lindau Meeting: Chemistry

Voor de 67ste Lindau Nobel Laureate Meeting, van 25 juni tot 30 juni 2017, worden Nobelprijswinaars in chemie uitgenodigd. Ongeveer 400 uitzonderlijk getalenteerde jonge onderzoekers zullen uitgenodigd worden om samen met hen deel te nemen aan lezingen, panelgesprekken en debatten in kleine kring. De deelnemers worden wereldwijd geselecteerd uit studenten (Bachelor en Master), doctoraatsstudenten en jonge postdoctorale onderzoekers in het domein van de fysica.

Sinds 2015 is FWO een “Academic Partner” van de Lindau Nobel Laureate Meetings, en FWO kan elk jaar maximaal 4 kandidaten nomineren, op voordracht van de rectoren van de universiteiten, om deel te nemen aan de Lindau Meetings. De genomineerde kandidaten doorlopen daarna nog een selectieproces door het Lindau Council’s Review Panel voor de finale selectie van kandidaten die toegelaten worden tot de meeting in 2017.

Per deelnemende kandidaat betaalt FWO de reiskosten heen en terug plus een lump sum van 2.500 €, bedoeld voor (o.a.) het verblijf te Lindau en (een deel van) de totale deelnamekost; de rest van het totaalbedrag wordt door de Lindau Foundation zelf en 3rd-party funding aangevuld.

Profiel en voorwaarden

Lindau Nobel Laureate Meeting 2017: Selection Criteria

Aanvraagprocedure

Kandidaten worden verzocht een dossier op te sturen naar interprog@fwo.be, in het Engels, met een volledig CV (incl. publicatielijst), een motivatiebrief en een aanbevelingsbrief door hun promotor of wetenschappelijk adviseur. FWO selecteert, als academisch partner van de Lindau Nobel Laureate Meetings, op basis van deze dossiers maximaal 4 kandidaten. Geselecteerde kandidaten dienen zich daarna officieel kandidaat te stellen bij de Lindau Nobel Laureate Meeting, waarna een Review Panel aangesteld door de Lindau Council de finale selectie zal doen voor de deelnemers aan de 67ste Meeting.

Deadline voor kandidaturen: dinsdag 25 oktober 2016.

Meer informatie