Ondertekening samenwerkingsakkoord met India (DBT)

03/05/2016

minister Muyters en de Indische ambassadeur Mr. Manjeev Singh Puri

In opvolging van de prinselijke missie naar India in 2013, ondertekenden minister Muyters en de Indische ambassadeur Mr. Manjeev Singh Puri op 2 mei 2016 een kaderovereenkomst voor bilaterale samenwerkingen in het domein van de biotechnologie tussen het FWO en het Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology Government of the Republic of India (DBT). India wordt immers gezien als een groeiende economische markt met een steeds groter potentieel voor excellent wetenschappelijke onderzoek zowel qua infrastructuur als qua menselijk kapitaal. Daarnaast hebben diverse Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen reeds vergaande samenwerkingsverbanden met India. In het licht van dit akkoord zullen DBT en FWO bekijken hoe ze het Indo-Vlaams onderzoek in het domein van de biotechnologie het best kunnen stimuleren en ondersteunen.