SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen overgedragen van IWT naar FWO op 1 januari 2016

24/06/2015 10:26

In uitvoering van het regeerakkoord wordt het beheer van SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen (SB) overgedragen van IWT naar FWO met ingang op 1 januari 2016.

Dit betekent dat FWO de fakkel overneemt voor de oproepen Strategisch Basisonderzoek (SBO) en Toegepast Biomedisch onderzoek met primair maatschappelijke finaliteit (TBM) begin 2016. In het verleden werden de SBO en TBM oproepen opengesteld in september (SBO) en oktober (TBM), met indiening in januari (SBO) en februari (TBM). Omwille van de overdracht worden de volgende oproepen van SBO en TBM verdaagd, met een openstelling door FWO die waarschijnlijk in januari zal gebeuren en indiening van projectvoorstellen die waarschijnlijk in de periode april-mei zal vallen. De lopende oproep voor de doctoraatsbeurzen wordt dit jaar nog volledig door IWT afgewerkt. De oproep 2016 zal door FWO worden gelanceerd.

Er is een duidelijke afspraak dat het strategisch karakter van SBO behouden blijft, met inbegrip van de evaluatie met een gelijk gewicht voor de wetenschappelijke kwaliteit en de utilisatie.

Zoals ook in het verleden blijven minder strategische aanpassingen van de processen of modaliteiten natuurlijk wel mogelijk. Daarover wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.