Studiebeurzen BHIR

30/08/2016 14:13

Het Belgisch Historisch instituut te Rome (BHIR) biedt een aantal mogelijkheden tot ondersteuning van publicaties en colloquia en beurzen voor studieverblijven in Italië. U vindt deze informatie op de website van het BHIR:  www.bhir-ihbr.be.

Aanvragen voor een beurs dienen uiterlijk 30 september 2016te worden ingediend. Na overleg met de Academia Belgica en de Stichting Prinses Marie-José worden de beurzen dan door het Bestuurscomité van het BHIR toegekend tijdens zijn halfjaarlijkse vergadering in de loop van de maand oktober. De beslissingen van het Bestuurscomité worden dan overgemaakt aan het FWO-Vlaanderen dat de subsidies uitbetaalt. Het aanvraagformulier vindt u online onder \Ondersteuning\Beurzen.

Het BHIR geeft in samenwerking met uitgeverij Brepols ook een aantal reeksen (Artes, studies en het e-tijdschrift Forum Romanum Belgicum) van wetenschappelijke, peer-gereviewde publicaties uit. Auteurs die wensen te publiceren in één van de reeksen kunnen een aanvraagformulier vinden op de website van het BHIR. Aanvragen worden voorgelegd aan de editorial board en beoordeeld door peer reviewers.