Umicore Materials Technology PhD Award 2017

07/11/2017 13:17

De Umicore Materials Technology PhD Award 2017 is toegekend aan dr. Jonathan De Roo voor zijn doctoraatsonderzoek over ‘The surface Chemistry of Metal Oxide Nanocrystals. From Theory to Applications’. Jonathan De Roo is momenteel als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Columbia University in New York (USA). De jury prijst Jonathan voor het innovatieve werk inzake nanocrystals dat hij in het kader van zijn doctoraat heeft verricht onder supervisie van Prof. Dr. Isabel Van Driessche aan de Universiteit Gent.