Vraag voor de wetenschap

14/12/2018

In december 2017 kreeg het FWO van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters de opdracht om een Vlaamse Wetenschapsagenda uit te tekenen. Het FWO ging daarvoor een samenwerking aan met de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), de Jonge Academie en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

Aan de basis van de Vlaamse Wetenschapsagenda liggen meer dan tienduizend vragen – vragen die Vlamingen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden bezighouden. Is er leven buiten de aarde? Hoe kunnen we onze privacy beschermen? Kunnen we ooit 150 jaar worden? Tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’, die liep in het voorjaar van 2018, kon iedereen vragen insturen. Uit de ingediende vragen destilleerden een honderdtal experts samen 82 thema’s onderverdeeld in 5 categorieën:

  • Welzijn en Gezondheid
  • Leefbare Samenleving
  • Leefbare Aarde
  • Grondslagen en Grenzen
  • Nut en Rol van de Wetenschap

De 82 thema’s handelen over fundamentele onderzoekskwesties en belangrijke maatschappelijke vraagstukken, die vaak een interdisciplinaire, overkoepelende onderzoeksaanpak vergen en geven een globaal beeld van de interesses en bekommernissen van de Vlaming en maken het hart uit van de Wetenschapsagenda.

De Vlaamse Wetenschapsagenda is een inspiratiedocument dat uiteenlopende wetenschappelijke disciplines verbindt rond fundamentele vragen en maatschappelijke vraagstukken. Het doel: de banden tussen de samenleving en het wetenschappelijk onderzoek versterken en de Vlaamse wetenschap prikkelen tot innovatie, creativiteit en verbinding.

Wie kan ermee aan de slag?

  • Wetenschappers die nieuwe verbindingen willen zoeken binnen hun eigen discipline of met andere onderzoeksdomeinen, met de industrie, het beleid, organisaties, burgers, … Op die manier kunnen ze beter inspelen op de vragen van de burgers en de samenleving. Met de inzichten die de Vlaamse Wetenschapsagenda biedt, kunnen wetenschappers hun onderzoek verrijken, hun impact vergroten, gerichter aan wetenschapscommunicatie doen, …
  • Burgers die interesse hebben in de vragen voor de wetenschap waar anderen van wakker liggen en die willen weten hoe de Vlaamse Wetenschapsagenda daarop inzet.
  • Bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen die benieuwd zijn naar de vragen waar de Vlaming mee zit en die graag samen met Vlaamse wetenschappers aan de slag gaan om antwoorden te vinden op de uitdagingen van morgen.

Deze component wordt niet ingeladen

Dit komt mogelijks door uw cookiekeuzes. » Meer info