Wijziging indiendatum beurzen BHIR

15/09/2015 15:20

Het Belgisch Historisch instituut te Rome (BHIR) biedt een aantal mogelijkheden tot ondersteuning van colloquia, publicaties en beurzen voor studieverblijven in Italië.

U vindt deze informatie op de website van het BHIR:  www.bhir-ihbr.be.

Er is een belangrijke wijziging melden m.b.t. de procedures voor een beursaanvraag voor een studieverblijf in Rome:

ER IS NOG MAAR ÉÉN INDIENDATUM PER JAAR, NL.: 30 SEPTEMBER.

Alle aanvragen moeten tegen die datum ingediend zijn. Na overleg met de Academia Belgica worden de beurzen dan door het Bestuurscomité van het BHIR toegekend tijdens zijn halfjaarlijkse vergadering in de loop van de maand oktober. De beslissingen van het Bestuurscomité worden dan overgemaakt aan het FWO-Vlaanderen dat de subsidies uitbetaalt. Het aanvraagformulier vindt u online onder \Ondersteuning\Beurzen.