Vernieuwd programma: Aspirant strategisch basisonderzoek

Doel?

Met een aspirantsbeurs strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden.

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Netto maandelijks beursbedrag:  minimum € 2.015,51
 • Forfaitaire werkingstoelage:  € 3.720 per jaar
 • Oproep open
 • Uiterste Indiendatum: 1 maart 2019 om 17.00u
 • Bekendmaking resultaten: 16 oktober 2019
 • Start mandaat: 1 november 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. Er is geen attest meer vereist voor buitenlandse diploma’s.
 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In een notendop:
  • Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit (Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel) die jou als doctorandus wil begeleiden.
  • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”).
  • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
  • Je aanvraag wordt aan het door jou gekozen FWO-Expertpanel voorgelegd.
  • Je wordt begin juli, na de preselectie door het expertpanel, al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
  • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 2 september en 4 oktober 2019 op interview in het expertpanel.
  • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
  • De raad van bestuur beslist over de aanstelling op 16 oktober 2019.
  • Je ontvangt nadien feedback over deze beslissing en de bevindingen van het expert panel.

Infosessies oproep 2019

Het FWO stelt de nieuwe oproepen voor aspirant (fundamenteel onderzoek en strategisch basisonderzoek) voor aan de vijf Vlaamse universiteiten.

De presentatie vind je hier.

Agenda (voor meer details, zie de universiteit in kwestie)

KU Leuven: 18 december 2018

UAntwerpen: 18 december 2018

UGent: 19 december 2018

UHasselt: 10 januari 2019

VUB: 20 december 2018

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

 • Zie SB@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen.
 • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be

Algemene toelichting

 

  • Het evaluatie- en selectieproces begrijpen
  • Een aanvraag indienen die tegemoet komt aan de evaluatiecritera

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Je kan zelf het expertpanel kiezen dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst SB panels en de onderzoekstopics per panel. Bij twijfel, contacteer SB@fwo.be voor advies, met een gemotiveerde eerste en tweede keuze, ten laatste enkele dagen vóór de uiterste indiendatum.
 • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO een nieuwe lijst van disciplinecodes, een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines. Indien je reeds een e-loket account hebt, dien je als aanvrager je disciplinecodes te updaten aan de hand van deze nieuwe lijst.

Ondersteunende documenten evaluatie

 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)
  Het expertpanel zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.