Bijzondere doctoraatsbeurs

Doel?

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

Kenmerken?

 • Periode: 1 jaar
 • Netto maandelijks beursbedrag: identiek aan het laatste nettobedrag van de hoofdactiviteit
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: juni 2020
 • Start mandaat: 1 september 2020 of 1 oktober 2020 (naar keuze van de kandidaat)
 • Slaagkans 2019: 50%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
 • Je hebt een vaste betrekking.
 • Je bent niet werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek.
 • Je kan van jouw werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde van 1 jaar bekomen. Je kan na dit jaar jouw betrekking opnieuw bekleden.
 • Je doet afstand van iedere nevenactiviteit en de bezoldiging die er aan vasthangt.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit. (of de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel) die jou als doctorandus wil begeleiden.
 • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (“FWO e-loket”).
 • Je aanvraag wordt aan het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) voorgelegd.
 • Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling eind juni 2020.
 • Je ontvangt nadien feedback over deze beslissing en de bevindingen van het panel.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Aanvraagformulier (screen shots)