ExxonMobil Chemical European Science & Engineering award

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) zal op initiatief van ExxonMobil Chemical Europe Inc. in 2019 de tweejaarlijkse ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award uitreiken. Deze Award wordt toegekend voor uitmunted wetenschappelijk onderzoek dat de kandidaat verricht heeft in het domein van innovatief onderzoek naar duurzame energie en chemie.

Kenmerken

  • Prijs ter waarde van € 40.000, uitbetaald aan de instelling of organisatie waar de laureaat het onderzoek verricht heeft

Profiel en voorwaarden?

  • Je bent als onderzoeker aangesteld op minstens postdoctoraal niveau.
  • Je werkt in een laboratorium van een Europese universiteit of kennisinstelling (non-profit).
  • Je bent niet ouder dan 40 jaar.
  • Onderzoek gesponsord door of onderzoekers die werken bij de ExxonMobil Company of alle geaffilieerde bedrijven komen niet in aanmerking voor deze Award.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Je dient je kandidatuur in door het juiste formulier (in het Engels) in te dienen bij FWO ten laatste op 20 mei 2019 op prijzen@fwo.be.
  • Je kandidatuur wordt aan een wetenschappelijke jury van experten voorgelegd.
  • De jury stelt een laureaat voor.
  • De Raad van Bestuur beslist over de toekenning. 

Reglementen en downloads