Junior postdoctoraal onderzoeker

Doel?

Het junior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO.

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.134,97 - maximum € 6.446,01
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 26 juni 2019
 • Start mandaat: 1 oktober of 1 november 2019 (naar keuze van de kandidaat)

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een junior postdoctoraal mandaat indien je doctoraat (datum doctoraatsdiploma) behaald werd ten vroegste drie jaar vóór 1 oktober van het jaar van de start van het mandaat, of het ten laatste op 1 juni van dat jaar zal behalen.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren. Je kan onmiddellijk na jouw junior postdoctoraal mandaat, een senior postdoctoraal mandaat aanvragen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Al eerder een postdoc bij FWO aangevraagd? Bekijk de overgangsmaatregelen bij het indienen van een nieuwe aanvraag.

Hoe verloopt de aanvraag- evaluatie en selectieprocedure?

 • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid wordt gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • Je wordt in april na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview. De preselecties vinden plaats in de eerste helft van april. Aangezien de paasperiode tussen deze preselecties en de eerste interviewsessies valt, worden de kandidaten in twee batches, op 8 en 15 april 2019, op de hoogte gebracht van het resultaat. Alle kandidaten die vóór 18 mei interview hebben zullen reeds op 8 april uitgenodigd worden.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je in mei of juni op interview in het panel. (Bekijk de data van de panelvergaderingen)
 • De raad van bestuur bekrachtigt de selectievoorstellen
 • Je krijgt na de beslissing  feedback over je evaluatie
 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie (online begin oktober 2018)

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO ook de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze nieuwe lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 •  Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)
 • Praktische richtlijnen interview

Voormalige programma postdoctoraal onderzoeker

Vanaf oproep 2019 kunnen voor postdoctorale mandaten twee mandaattypes worden aangevraagd: junior postdoctoraal mandaat en senior postdoctoraal mandaat.

Het voormalige programma voor postdoctorale mandaten wordt beschouwd als zijnde equivalent met het nieuwe type junior, terwijl het voormalige postdoctorale mandaat hernieuwing wordt beschouwd als zijnde equivalent met het type senior.

Hieronder kan je het reglement van het voormalige programma postdoctorale mandaten terugvinden: