Krediet aan Navorser

Voor dit kanaal komt er geen nieuwe algemene oproep. In de plaats daarvan komt er voor de postdoctorale onderzoekers van het FWO een flexibele bench fee, die het mogelijk zal maken om samen met de aanvraag voor het onderzoeksmandaat extra onderzoeksmiddelen aan te vragen.

In januari 2019 opent er een beperkte oproep, enkel voor FWO-postdocs die hun mandaat gestart zijn op 1 oktober 2017 of 1 oktober 2018.

Doel?

Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet.

Kenmerken?

 • Periode: variabel
 • Werkings- en/of uitrustingskosten: minimum € 2.500 - maximum € 40.000
 • Oproep gesloten

 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018
 • Start mandaat: 1 januari 2019
 • Slaagpercentage 2017: 20,45%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker op min. postdoctoraal niveau en max. niveau hoofddocent
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Of je bent aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent een onafhankelijke postdoctorale onderzoeker uit de Vlaamse Gemeenschap onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Het hoofd van de onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief.
 • Je aanvraag wordt aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Activiteitenverslag