Krediet aan Navorser

Voor dit kanaal komt er geen nieuwe algemene oproep. In de plaats daarvan komt er voor de postdoctorale onderzoekers van het FWO een flexibele bench fee, die het mogelijk zal maken om samen met de aanvraag voor het onderzoeksmandaat extra onderzoeksmiddelen aan te vragen.

In 2019 opent er een beperkte oproep, enkel voor FWO-postdocs die hun mandaat gestart zijn op 1 oktober 2017 of 1 oktober 2018.

Doel?

Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet.

Kenmerken?

 • Periode:  1 jaarWerkings- en/of uitrustingskosten: minimum € 2.500 - maximum € 40.000
 • Beperkte oproep open
 • Indiendatum: 1 april 2019 (17h00)
 • Bekendmaking resultaten: december 2019
 • Start krediet: 1 januari 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een FWO-postdoc gestart op 1 oktober 2017 of 1 oktober 2018Je bent een FWO-postdoc met een mandaat dat eindigt op 30 september 2020 of 2021 wegens een administratieve verlenging of opschorting.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Het hoofd van de onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief.
 • Je aanvraag wordt aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.

Het correcte Expertpanel

Het FWO doet voor de evaluatie van de projecten fundamenteel onderzoek beroep op 30 discipline-specifieke expertpanels en één interdisciplinair panel. De aanvrager is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze van het expertpanel dat zijn aanvraag moet evalueren. Een handig middel om te bepalen binnen welk panel jouw onderzoek thuis hoort, zijn de scopes die per panel werden gedefinieerd. Een overzicht van de scopes kan je hier terugvinden.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO ook de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze nieuwe lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.