Oswald Vander Veken Prize

Doel?

Het stimuleren van onderzoek naar de kennis van tumoren is voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS) zeer belangrijk. Daarom reiken het FWO en het FNRS elke drie jaar de ‘Oswald Vander Veken Prize’ uit ter bekroning van een originele bijdrage tot de kennis, de oorzaken, de preventie, de diagnose of de behandeling van de tumoren van het voortbewegingsstelsel.

Kenmerken?

 • prijs ter waarde van € 25.000
 • ter bekroning van:
  • een afgehandeld onderzoek dat bijdraagt tot de kennis, de oorzaken, de preventie, de diagnose of de behandeling van tumoren van het voortbewegingsstelsel.
  • een onderzoeksproject dat volgens de jury veelbelovende vooruitzichten biedt in dit domein.
 • Deze prijs wordt om de drie jaar uitgereikt.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker die woont en werkt in een lidstaat van de Europese Unie.
 • Zowel individuele onderzoekers als onderzoeksteams (van maximum 3 onderzoekers) kunnen zich kandidaat stellen voor de prijs.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt je kandidaat door gebruik te maken van het juiste formulier (Engels).
 • Je voegt een CV en publicatielijst van de laatste 5 jaar toe.
 • Je voegt een beschrijving toe waaruit blijkt dat het onderzoek bijdraagt tot de kennis van tumoren van het voortbewegingsstelsel.
 • Jouw kandidatuur wordt aan een jury voorgelegd.
 • De jury stelt een laureaat per prijs voor.
 • De Raad van Bestuur beslist over de toekenning.  

Reglementen en downloads