Postdoctoraal Fellowship Japan

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sloot het FWO een samenwerkingsovereenkomst met de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). In het kader van deze samenwerking biedt JSPS elk jaar twee postdoctorale beurzen aan voor buitenlandse onderzoekers.

Dit programma steunt jonge en excellente postdoctorale onderzoekers die voor een bepaalde periode aan een door JSPS erkende Japanse instelling wetenschappelijk onderzoek wensen uit te voeren. Het programma staat open voor de cultuurwetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen en natuurwetenschappen.

Kenmerken?

 • Voor onderzoek aan een door JSPS erkende Japanse instelling (zie document richtlijnen onderaan voor meer informatie)
 • 2 postdoctorale beurzen per jaar beschikbaar
 • Bedrag: Deze beurzen omvatten de reiskosten (heen en terug), een installatiepremie van 200.000 Yen (ong. € 1.500) en een forfaitaire vergoeding van 362.000 Yen (ong. € 2.700) per maand. Bovendien krijgt de begunstigde ook een ziekte- en ongevallenverzekering.
 • Periode: minimum 12 en maximum 24 (volledige) maanden
 • Indiendatum: 1 april 2019 (17u00 Belgische tijd)
 • Bekendmaking resultaten: via persoonlijke brief
 • Start Fellowship in Japan: na goedkeuring door JSPS en vóór 30 november 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent reeds een postdoctoraal onderzoeker (doctoraat behaald op of na 2 april 2013) of je zal je postdoctoraal diploma nog behalen vóór aanvang van de JSPS beurs.
 • Je hebt nog niet van deze postdoctorale beurs van JSPS genoten. 
 • Merk op: onderzoekers met een (gedeeltelijke) Japanse nationaliteit en/of een permanente verblijfsstatus in Japan zijn niet ontvankelijk.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stuurt het daartoe bestemde ingevulde (in het Engels) aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden vóór de deadline naar interprog@fwo.be alsook een kopie van jouw doctoraatsdiploma. (Indien het diploma nog niet is behaald, wordt een brief vereist van jouw instelling waarin de datum wordt vermeld waarop je jouw diploma officieel zult ontvangen.)
 • Je voegt in het aanvraagformulier een onderzoeksplan toe (zie puntje 18), opgesteld in overleg met de Japanse onderzoeker bij wie het verblijf wordt gepland.
 • Je voegt het aanvaardingsbewijs van de Japanse promotor(en) toe, getekend door deze gastheer/gastvrouw zelf, waaruit blijkt dat het programma bij de promotor(en) tijdens de bedoelde periode zal uitgevoerd worden.
 • Het advies (aanbevelingsbrief) van je promotor of het hoofd van de onderzoekseenheid moet bij uw aanvraag gevoegd worden.
 • Je aanvraag wordt in mei voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC). Zij nomineren maximum twee kandidaten.
 • JSPS deelt binnen de drie maand de eindbeslissing mee, zowel aan het FWO als aan de kandidaat.

Reglementen en downloads