Samenwerking China

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke samenwerkingsprojecten te financieren.

Op 30 juni 2015 vond in Brussel de officiële ondertekening plaats van het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen het FWO en de National Natural Science Foundation of China (NSFC). Na twee succesvolle oproepen wordt nu een derde oproep tot samenwerkingsprojecten gelanceerd om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en China verder te stimuleren. Voor de oproep met deadline in 2019 is de samenwerking beperkt tot de natuurwetenschappen en medische wetenschappen in de volgende thema’s:

 • Wiskunde en fysica
 • Chemie
 • Life sciences
 • Aardwetenschappen
 • Ingenieurs- en materiaalwetenschappen
 • Informatica
 • Management
 • Gezondheidswetenschappen

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten.
  • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit China een verblijfsvergoeding van € 50 per dag (of max. € 1300 per maand) en daarbovenop terugbetaling van de logementskosten. De internationale reiskosten van de Vlaamse onderzoeker(s) worden eveneens door FWO betaald.
  • NSFC voorziet per project een vast totaalbedrag van 100 000 RMB voor de totale looptijd van twee jaar. Deze financiering dient gebruikt te worden voor de internationale reiskosten van de Chinese onderzoeker(s) en de verblijfs- en logementskosten van de Vlaamse onderzoeker(s).
 • Vanuit China kunnen enkel onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau naar Vlaanderen reizen. In Vlaanderen komen doctoraatsstudenten wel in aanmerking voor de uitwisselingen naar China.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: midden december 2019
 • Start project: 1 januari 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Als aanvrager ben je in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie) of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
 • Let op: Alle leden van het Chinese onderzoeksteam (inclusief de Chinese PI) moeten reeds een NSFC project lopende hebben en er moet een overlap zijn van minstens 1 jaar. Bovendien moeten alle leden van het Chinese onderzoeksteam aan eenzelfde universiteit of onderzoeksinstelling geaffilieerd zijn.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘downloads’)
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en NSFC ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap. Let op: Bij het NSFC moet het projectvoorstel vergezeld gaan van het formulier ‘exchange programme agreement’, ondertekend door de Vlaamse en Chinese PI (zie ‘downloads’).
 • Je stelt 3 externe referenten voor (Voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Hoofdstuk III van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in China komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Chinese partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De finale beslissing wordt in samenspraak met NSFC genomen.

Reglementen en downloads