Samenwerking Japan

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke wetenschappelijke samenwerkingsprojecten te financieren.

Om de onderlinge wetenschappelijke samenwerking tussen Japan en Vlaanderen te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Deze overeenkomst heeft als doel om een concreet partnerschap tussen Japan en Vlaanderen op poten te zetten en de samenwerking tussen beide landen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling te stimuleren door middel van gemeenschappelijke samenwerkingsprojecten.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Oproep 2019: financiering van maximum 2 projecten
 • Bedrag: financiering van
  • reiskosten tussen Vlaanderen en Japan
  • accommodatie, verblijfsvergoeding en binnenlandse verplaatsingen in beide landen (dient gedekt te worden door de forfaitaire dagvergoeding)
 • Elke partij staat in voor de volledige kosten van haar eigen onderzoekers:
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een forfaitaire verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1.650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Japan, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe Smart Travel Gent en  Omnia Travel).
  • JSPS betaalt aan de onderzoekers uit Japan jaarlijks een totaalbedrag van maximum 2.500.000 JPY (ongeveer € 20.400) om de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: januari 2020

 • Start project (zowel aan Vlaamse als aan Japanse zijde): 1 april 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘Reglementen en downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en JSPS ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Japan komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Japanse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met JSPS genomen. 

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads