Samenwerking met Oostenrijk: Geen oproep in 2018

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Oostenrijk op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Oostenrijkse FWF (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung; The Austrian Science Fund). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

Samenwerking ‘on hold’: geen oproep in 2018.

Kenmerken

 • Voor de samenwerking met FWF wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWF de Lead Agency is in deze aanvraagronde (2017). Aanvragen dienen bijgevolg door de Oostenrijkse partner ingediend te worden bij FWF. De Vlaamse partner dient via cis@fwo.be een overzicht van het aangevraagde Vlaamse budget in bij FWO in te dienen (gebruik formulier ‘cost sheet’).
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: tot 4 jaar.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 (met langs Vlaamse zijde een jaarlijks richtbedrag van € 70.000.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2017.
 • Start project: 1 januari 2018.
 • Slaagpercentage 2016: 16,53%

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (Artikel 3).
 • De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met Artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten.
 • Voor de aanvraagronde 2017 vallen de FWO-FWF aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten. Dit betekent dat:

 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

 • De partners volgen de beoordelingssystematiek van de organisatie die optreedt als de Lead Agency. Voor de aanvraagronde 2017 is dit FWF.
 • In hoofdlijnen is de aanvraagprocedure waarbij FWF de Lead Agency is als volgt:
  • De Oostenrijkse partner dient de aanvraag in bij FWF rekening houdend met de bovenvermelde deadline.
  • Daarenboven moet de Vlaamse partner bij FWO een overzicht van het aangevraagde budget voor Vlaanderen indienen bij FWO via cis@fwo.be (zie formulier ‘cost sheet’).
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en FWF checken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet.
 • Internationale peer-review en evaluatie door FWF.
 • De raad van bestuur van FWO en FWF beslissen over de aanstelling.

Reglementen en downloads