Samenwerking met Oostenrijk

Oproep open

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten. Om gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Oostenrijk op te zetten, sloot het FWO een Lead Agency Procedure (LAP) overeenkomst met het Oostenrijkse FWF (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung; The Austrian Science Fund). De ‘Lead Agency’ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering.

Net zoals bij de reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek is het mogelijk om een junior of senior onderzoeksproject in te dienen.

Kenmerken

 • Voor de samenwerking met FWF wordt er gewerkt met een Lead Agency Procedure waarbij FWO de Lead Agency is in deze aanvraagronde (2019). Aanvragen dienen bijgevolg door de Vlaamse partner ingediend te worden bij FWO. De Oostenrijkse partner dient ook de nodige documenten bij FWF in te dienen. (Zie richtlijnen voor aanvragers)
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van €45.000 tot €130.000.
 • FWO uitrusting/“matching funding”: maximum €150.000.
 • DE OPROEP OPENT OP 14 JANUARI 2019  - HET ONLINE AANVRAAGPLATFORM GAAT OPEN OP 1 FEBRUARI 2019.

 • Aanvraagformulier beschikbaar vanaf 1 februari 2019. Hier kan u alvast de Project Outline template terugvinden.
 • FWO Indiendatum: 01 april 2019 (17u00).

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7).
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 11 en 12)
 • Naast de Oostenrijkse partner, kunnen co-promotoren van een of meerdere niet-Vlaamse en niet-Oostenrijkse universiteiten bij het onderzoeksproject betrokken worden met financiering van max. 10% (voor alle niet-Vlaamse en niet-Oostenrijkse universiteiten samen) van het totale FWO onderzoeksbudget.
 • Voor de aanvraagronde 2019 vallen de FWO-FWF aanvragen onder de noemer van reguliere FWO onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent dat:
  • De aanvragen in het kader van deze Lead Agency met Oostenrijk meetellen voor de berekening van het maximum van twee projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als promotor-woordvoerder of (co-)promotor.
  • Promotor-woordvoerders die tijdens de aanvraagronde 2018 een regulier project (inclusief de LAP met Slovenië, Luxemburg, en Zwitserland) kregen toegewezen, kunnen tijdens de aanvraagronde 2019 geen aanvraag voor een FWO-FWF project indienen (zie overgangsmaatregelen).
  • Toegekende FWO-FWF projecten startende vanaf 01/01/2019 worden in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.
 • Bekijk de overgangsmaatregelen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

 • De partners volgen de beoordelingssystematiek van de organisatie die optreedt als de Lead Agency. Voor de aanvraagronde 2019 is dit FWO. In hoofdlijnen is de aanvraagprocedure waarbij FWO de Lead Agency is als volgt:
  • De Vlaamse partner dient de aanvraag in het Engels in via het FWO E-loket rekening houdende met de bovenvermelde deadline.
  • Daarenboven dient de Oostenrijkse partner de nodige documenten in bij FWF. (Zie richtlijnen voor aanvragers)
 • Elke promotor(-woordvoerder) en co-promotor van zowel het Vlaamse als Oostenrijkse onderzoeksteam en indien van toepassing elke andere buitenlandse co-promotor moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en FWF checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO expertpanels) eerste helft september 2019.
 • De FWO expertpanels buigen zich over je aanvraag. Het is de aanvrager zelf die de verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van het expertpanel. Vervolgens buigt het GOP panel zich over de door de FWO expertpanels gerankte voorstellen. Dit om binnen de door FWF opgelegde limieten paneloverschrijdend een selectie te maken.
 • De raad van bestuur van FWO en FWF beslissen over de aanstelling op respectievelijk 22 december 2019 en 11-12 maart 2020.
 • Voorwaardelijke communicatie aanvragers eind december. Eindresultaat gekend mid-maart 2020. Start projecten 1 april 2020. meer info over de timing zie onderstaande richtlijnen van deze oproep.
 • Je krijgt nadien feedback over je aanvraag.

Reglementen en downloads