Samenwerking Frankrijk - TOURNESOL

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

TOURNESOL is een wetenschappelijk uitwisselingsprogramma gesteund door het FWO en de Ambassade van Frankrijk te Brussel waarin reiskredieten worden toegekend aan junior onderzoekers in het kader van geselecteerde uitwisselingsprojecten. Het TOURNESOL programma heeft tot doel de onderzoekssamenwerkingen tussen Vlaanderen en Frankrijk te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Alle wetenschappelijke disciplines zijn ontvankelijk
 • Bedrag: financiering van verplaatsings- en accommodatiekosten van junior wetenschappers met een maximum van 2.000 euro per project per jaar (zowel aan Vlaamse als aan Franse zijde).
 • Oproep wordt om de twee jaar gelanceerd. Volgende call in 2021
 • Deadline: 29 april 2019 (17u00 Belgische tijd)
 • Bekendmaking resultaten: begin december 2019
 • Start project: 1 januari 2020

Consortia die in de vorige oproep (indiening: 2017 – start projecten: 2018) financiering toegekend kregen, komen niet in aanmerking voor financiering in deze oproep.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
 • Langs Vlaamse zijde kunnen enkel predoctorale onderzoekers of postdoctorale onderzoekers (met minder dan 10 jaar postdoc ervaring) gebruikmaken van de toegekende financiering en dit voor het bekostigen voor hun verplaatsingskosten naar en verblijfskosten in Frankrijk.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en Campus France ingediend worden
 • In een eerste fase worden de ingediende projectvoorstellen afzonderlijk beoordeeld door Franse en Vlaamse experten. Bij FWO zullen de aanvragen beoordeeld worden door de GOP.
 • In een tweede fase wordt in samenspraak met Campus France over de toekenning en financiering beslist. Projecten dienen zowel aan Vlaamse als aan Franse zijde positief beoordeeld te worden om gehonoreerd te kunnen worden.

Reglementen en downloads