Samenwerking Tsjechië

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke samenwerkingsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

In het licht van het lopende akkoord met de Czech Academy of Sciences (CAS) wordt opnieuw een oproep tot samenwerkingsprojecten gelanceerd om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Tsjechië verder te stimuleren in alle onderzoeksdomeinen. Daarbij worden bij voorkeur jonge onderzoekers uitgewisseld.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Gezamenlijke wetenschappelijke samenwerkingsprojecten met specifieke aandacht voor jonge onderzoekers, in elk project:
  • dient aan Vlaamse zijde minstens één jonge onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, een missie naar Tsjechië uit te voeren;
  • moet minstens 1/3e van het Tsjechische team bestaan uit jonge onderzoekers of PhD studenten.
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten.
  • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van EUR 66 per dag om de logementskosten, maaltijden, binnenlands transport en bijkomende kosten te vergoeden. De internationale reiskosten van de Vlaamse onderzoeker(s) naar en vanuit Tsjechië, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap, worden eveneens door FWO betaald.
  • CAS betaalt de mobiliteitskosten (d.i. reis- en verblijfskosten) van de Tsjechische onderzoeker(s) naar en vanuit België. Per project per jaar voorziet CAS een max. budget van CZK 100.000.
 • Oproep open van 1 april tot en met 1 juni 2020 (bij FWO: 17u00 Belgische tijd)
 • Bekendmaking resultaten: december 2020
 • Start projecten (zowel aan Vlaamse als aan Tsjechische zijde): januari 2021

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie) of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
 • Let op: Alle leden van het Tsjechische onderzoeksteam (inclusief de Tsjechische PI) moeten aan een CAS-instituut geaffilieerd zijn.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘downloads’)
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en CAS ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be, gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’, beschikbaar vanaf 1 april 2020). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Hoofdstuk III van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Tsjechië komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Tsjechische partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • Alle ontvankelijke aanvragen worden aan Tsjechische en aan Vlaamse zijde geëvalueerd.
 • CAS en FWO nemen een gezamenlijke financieringsbeslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke aanvraag bij het FWO.

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.