Samenwerking Zuid-Korea

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke samenwerkingsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

Om de onderlinge wetenschappelijke samenwerking tussen Zuid-Korea en Vlaanderen te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met de National Research Foundation (NRF). Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Zuid-Korea en Vlaanderen op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in alle wetenschappelijke domeinen te stimuleren door middel van gemeenschappelijke samenwerkingsprojecten. Daarbij worden bij voorkeur jonge onderzoekers uitgewisseld.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Gezamenlijke wetenschappelijke samenwerkingsprojecten met specifieke aandacht voor jonge onderzoekers: in elk samenwerkingsproject dient aan Vlaamse zijde minstens één jonge onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, een uitwisseling naar Zuid-Korea uit te voeren.
 • Bedrag: elke partij staat in voor de volledige kosten van de eigen onderzoekers (verplaatsing-, logements- en verblijfkosten):
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1.650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Zuid-Korea, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap.
  • NRF betaalt aan de onderzoekers uit Zuid-Korea jaarlijks een totaalbedrag van maximum 20.000.000 KRW (ongeveer € 14.500) om de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.
 • Deadline: 25 juni 2020:
  • Bij FWO: indienen mogelijk tot 17u00 Belgische tijd
  • Bij NRF: indienen mogelijk tot 18u00 Koreaanse tijd
 • Bekendmaking resultaten: december 2020
 • Start project (zowel aan Vlaamse als aan Zuid-Koreaanse zijde): januari 2021

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en NRF ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be, gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Hoofdstuk III van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Zuid-Korea komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Zuid-Koreaanse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • Alle ontvankelijke aanvragen worden aan Zuid-Koreaanse en aan Vlaamse zijde geëvalueerd.
 • NRF en FWO nemen een gezamenlijke financieringsbeslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigde reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.