Samenwerking Zuid-Korea

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om wetenschappelijke samenwerkingsprojecten te financieren.

Om de onderlinge wetenschappelijke samenwerking tussen Zuid-Korea en Vlaanderen te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met de National Research Foundation (NRF). Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Zuid-Korea en Vlaanderen op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in alle wetenschappelijke domeinen te stimuleren door middel van gemeenschappelijke samenwerkingsprojecten. Daarbij worden bij voorkeur jonge onderzoekers uitgewisseld.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar.
 • Gezamenlijke wetenschappelijke samenwerkingsprojecten met specifieke aandacht voor jonge onderzoekers: in elk samenwerkingsproject dient aan Vlaamse zijde minstens één jonge onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, te worden uitgewisseld.
 • Bedrag: elke partij staat in voor de volledige kosten van haar onderzoekers (verplaatsing-, logements- en verblijfkosten):
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1.650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Zuid-Korea, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap.
  • NRF betaalt aan de onderzoekers uit Zuid-Korea jaarlijks een totaalbedrag van maximum 20.000.000 KRW (ongeveer € 15.000) om de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.
 • Deadline: 30 juni 2019:
  • Bij FWO: indienen mogelijk tot 17u00 Belgische tijd.
  • Bij NRF: indienen mogelijk tot 18u00 Koreaanse tijd.
 • Bekendmaking resultaten: december 2019.
 • Start project: 1 januari 2020.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en NRF ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie Reglementen en downloads). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Hoofdstuk III (Artikel 21.3 en 21.5) van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Zuid-Korea komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Zuid-Koreaanse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met de National Research Foundation (NRF) genomen.

Reglementen en downloads