ESRF-DUBBLE

Een supermicroscoop om ‘het onzichtbare’ te onderzoeken

De Europese synchrotron stralingsfaciliteit (ESRF) is een internationaal onderzoekscentrum in Grenoble, Frankrijk, dat wordt gefinancierd door 19 landen.  Het huisvest Europa’s meest krachtige bron van synchrotronstraling (6 GeV), opgewekt door de versnelling van hoog-energetisch geladen deeltjes. Onderzoek in het ESRF focust op het gebruik van harde (korte golf) X-stralen in zeer diverse onderzoeksgebieden, zoals eiwitkristallografie, aardwetenschappen, materiaalkunde, chemie en fysica. Het BeNeSync Consortium (Belgie en Nederland) heeft een aandeel van 6% in het jaarlijks budget van het ESRF, wat Belgische en Nederlandse onderzoekers toegang biedt tot een proportioneel aandeel van de beschikbare bundeltijd op de publieke bundellijnen.

DUBBLE

Door gezamenlijke inspanningen van Nederlandse en Vlaamse onderzoeksfondsen (NWO en FWO), hebben Nederlandse en Vlaamse onderzoekers de extra optie om de DUBBLE faciliteit, de Nederlands-Belgische bundellijn, te gebruiken. DUBBLE is een bundellijn van samenwerkende groepen (cfr. publieke bundellijnen) die eigenlijk uit twee bundellijnen bestaat: een bundellijn voor X-stralen verstrooiing (SAXS/WAXS) en een bundellijn voor X-stralen absorptie (EXAFS). De SAXS/WAXS bundellijn wordt hoofdzakelijk gebruikt voor analyse van zachte gecondenseerde materie, maar ook onderzoek in vele andere gebieden, zoals geologie, mineralogie, metallurgie, wordt veelvuldig uitgevoerd. De EXAFS bundellijn is gespecialiseerd voor online katalyse experimenten. Naast Nederlandse en Vlaamse onderzoekers kunnen ook andere ESRF gebruikers gebruik maken van de DUBBLE bundellijnen (voor 30% van de totale bundeltijd).

Onderzoek in DUBBLE

Op dit ogenblik zijn meer dan 20 onderzoeksgroepen van alle grote Vlaamse universiteiten actief in DUBBLE. Logistieke ondersteuning van de DUBBLE faciliteit gebeurd via het Big Science programma van het FWO, de Belgische Federale Overheid betaalt het lidgeld voor ESRF. Onderzoekers (min. postdoc niveau) kunnen een aanvraag indienen voor het gebruik van bundeltijd via de ESRF website tegen 1 april of 1 oktober van elk jaar. De aanvragen worden geëvalueerd door een panel van experten en gerangschikt volgens sterkte van het project en aanvrager(s). Onderzoeksgroepen die niet eerder gebruik maakten van de DUBBLE faciliteiten worden aangemoedigd om een aanvraag in te dienen. Financiering voor reiskosten en accommodatie in het kader van de experimenten met DUBBLE kunnen bekomen worden via Prof. Dr. Lode Wyns. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure raadpleeg:http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5VJJLZ.

Promotor

Prof. Dr. Lode Wyns, Department of Molecular and Cellular Interactions, Vrije Universiteit Brussel

Links

http://www.esrf.eu/UsersAndScience/Experiments/CRG/BM26/

http://www.structuralbiology.be

http://webh01.ua.ac.be/mitac4/