Resultaten van de aanvraagronde Onderzoeksprojecten en Kredieten aan Navorsers 2007

In onderstaand pdf-bestand kan u de additionele toekenningen en toekenningen derde orde voor de aanvraagronde 2007 terugvinden.