Brexit – Veel gestelde vragen

Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK een akkoord gesloten over hun toekomstige relatie. In elk geval zal er ook op het wetenschappelijk onderzoek impact zijn. We proberen hier de belangrijkste veranderingen en vaak gestelde vragen te beantwoorden voor wat het door FWO ondersteunde onderzoek aangaat.

Aspiranten

Masterdiploma’s uitgereikt in het VK blijven we voor de aanvraagronde met indientermijn 1 maart 2021 erkennen als gelijkwaardig aan een EU-diploma. Voor de periode daarna is nog niet bepaald of deze erkenning wordt verlengd. Indien dat niet het geval zou zijn, kan je wel een gelijkwaardigheidserkenning, zoals voor andere buitenlandse diploma’s, aanvragen bij NARIC.

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

dirk.otte@fwo.be
+32 2 550 15 89

Postdoctorale onderzoekers

Zoals voorheen blijft het FWO alle doctoraatsdiploma’s erkennen, ongeacht het land waar ze zijn uitgereikt.

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

dirk.otte@fwo.be
+32 2 550 15 89

Projecten fundamenteel onderzoek

Zoals voorheen blijft onder dit programma internationale samenwerking met het VK mogelijk, inclusief de mogelijkheid om 10 procent van het projectbudget toe te kennen aan een niet-Vlaamse partner. Deze regeling laat Vlaamse onderzoekers toe op zeer flexibele wijze de vereiste expertise uit het VK en andere landen te betrekken bij hun onderzoek en samen te werken met niet-Vlaamse onderzoeksgroepen.

olivier.boehme@fwo.be
+32 2 550 15 45

an.goris@fwo.be
+32 2 550 15 47

SBO

Zoals voorheen blijft internationale samenwerking met het VK mogelijk, met inachtneming van het budgetplafond dat voor (de som van alle) niet-Vlaamse samenwerkingen en onderaannemingen binnen het SBO-onderzoeksconsortium geldt.

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen - SBO-projecten (fwo.be)

SBO@fwo.be
+32 2 550 15 91

TBM

Zoals voorheen blijft internationale samenwerking met het VK mogelijk, met inachtneming van het budgetplafond dat voor niet-Vlaamse samenwerkingen binnen het TBM-onderzoeksconsortium geldt.

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen - TBM-projecten (fwo.be)

TBM@fwo.be
+32 2 550 15 83 

EOS

Zoals voorheen blijft internationale samenwerking met het Verenigd-Koninkrijk mogelijk, met inachtneming van het budgetplafond dat voor niet-Vlaamse partners (TYPE IV) binnen het EOS-onderzoeksconsortium geldt.

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - EOS programma (FWO.be)

eos@fwo.be 

ERA-NET

De lopende ERA-NETs kunnen onverminderd doorlopen. Samenwerking met onderzoekers uit het VK in het kader van de Partnerships, het vervolgprogramma voor ERA-NET onder Horizon Europe, wordt mogelijk als het VK zoals voorzien in het akkoord deelneemt als geassocieerd land in dat Kaderprogramma. Het VK zal ook verder deelnemen aan de EU-programma’s EURATOM en Copernicus.

eranet@fwo.be
+32 2 550 15 70

Personenverkeer

De bepalingen van het akkoord tussen de EU en het VK en de gevolgen voor het personenverkeer zijn terug te vinden op de volgende websites:

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

Personeelszaken FWO, Stephan Duray, personeelszaken@fwo.be
+32 2 550 15 20

Reiskrediet voor een congres, kort studieverblijf of deelname aan een workshop/cursus

Afreizen naar het VK gebruik makend van een reiskrediet voor een congres, kort studieverblijf of deelname aan een workshop/cursus is ook na de Brexit mogelijk mits het in acht nemen van de op dat ogenblik geldende bepalingen voor personenverkeer (zie bovenstaande sectie). Binnen de regelgeving van de reiskredieten zal in 2021 een overgangsperiode gelden waarbij het VK nog steeds als ‘binnen Europa’ wordt beschouwd voor de interpretatie van de huidige regelgeving. Voor de periode daarna is nog niet bepaald of deze opvatting blijft behouden.

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen -reiskredieten

Interprog@fwo.be 

Reiskrediet voor lange wetenschappelijke verblijven

Afreizen naar het VK gebruik makend van een reiskrediet voor een krediet voor een lang verblijf is ook na de Brexit mogelijk mits het in acht nemen van de op dat ogenblik geldende bepalingen voor personenverkeer (zie bovenstaande sectie).

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen -reiskredieten

Interprog@fwo.be

Onderzoeksinfrastructuur

Zoals voorheen blijft internationale samenwerking met het VK mogelijk. Voor internationale onderzoeksinfrastructuren die reeds een legale structuur hebben (ERIC’s) worden de statuten aangepast en de nodige maatregelen voorzien.

Contactgegevens voor vragen en opmerkingen:

infrastructuur@fwo.be
+32 550 15 42

Voor vragen over Brexit en het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 zie:
www.ncpflanders.be
Ann.VanHauwaert@fwo.be
+32 2 550 15 60

Extra informatie