Nationaal Contactpunt - Ondersteuning bij deelname aan Europese programma's

ncp_fwo@fwo.be

  • Margot Beereboom: adviseur onderzoeksaangelegenheden
    Bel: +32-2-550 15 76 – margot.beereboom@fwo.be
  • Man Hei To: adviseur onderzoeksaangelegenheden
    Bel: +32-2-550 15 55 - manhei.to@fwo.be
  • Anja Van der Haegen: administratieve medewerker