Skip to content
Login E-loket

Bio4

Toegepaste Biologische Wetenschappen

Scope

De scope van dit expertpanel omvat biologisch en biotechnologisch onderzoek dat gericht is op het genereren van fundamentele kennis van de biologie met het oog op toepassingen in het milieu, de land- en bosbouw, de industrie en/of de samenleving, maar met uitzondering van (bio-)medisch onderzoek.

Meer specifiek komen de volgende topics in aanmerking (niet-exhaustief):

Bewerken en verwerken van levende materie en de toepassing van levende organismen (planten, dieren, micro-organismen), delen daarvan of biologische principes in productieprocessen en biosystemen.

(Bio-)chemie van technologische processen en biosystemen met het oog op het analyseren, sturen of verbeteren ervan.

Onderzoek naar economisch en maatschappelijk belangrijke dieren, planten en micro-organismen.

Onderzoek naar (duurzaam) beheer van ecosystemen, behoud van biodiversiteit en milieutechnologische processen.

Voorbeelden van disciplines (niet-exhaustief):

 • Land- en tuinbouw
 • Agrochemie / agrotechnologie
 • Dierlijke productie (inclusief aquacultuur en visserij) en genetica
 • Toegepaste en industriële biotechnologie (microbiologie, plant, dier)
 • Toegepaste dierfysiologie, dierenwelzijn, dierenvoeding
 • Toegepaste biochemie, toegepaste moleculaire biologie, toegepaste organische chemie en synthetische biologie
 • Toegepaste ecologie / fysische ecologie
 • Toegepaste plantenfysiologie / gewasbescherming
 • Bioprocestechnologie, modellering van bioprocessen en computationele biologie
 • Conservatiebiologie
 • Ecotoxicologie
 • Milieu(bio)technologie en bioremediatie
 • Voedingswetenschappen (niet-medisch; levensmiddelenchemie, levensmiddelenmicrobiologie, levensmiddelentechnologie)
 • Bosbouw
 • Op de natuur gebaseerde oplossingen / bio-geïnspireerd ontwerp
 • Plantproductie en -genetica
 • Bodemkunde (biologische aspecten)

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Haltrich Dietmar BOKU University Wien
Leden
Bermejo-Alvarez Pablo INIA
Domingues Lucília University of Minho
Fisher Nicholas State University of New York
Kogel Karl-Heinz Justus-Liebig University
Nunes dos Santos Cláudia CEDOC
Oliveira Miguel University of Aveiro
Poma Giulia UAntwerpen
Rengel Zed The University of Western Australia
Romano Anabela Universidade do Algarve
Vontas John Agricultural University Athens
Zavala Miguel A. Universidad de Alcalá

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Haltrich Dietmar BOKU University Wien
Leden
Bermejo-Alvarez Pablo INIA
Domingues Lucília University of Minho
Fisher Nicholas State University of New York
Kogel Karl-Heinz Justus-Liebig University
Nunes dos Santos Cláudia CEDOC
Oliveira Miguel University of Aveiro
Poma Giulia Universiteit Antwerpen
Rengel Zed The University of Western Australia
Romano Anabela Universidade do Algarve
Vontas John Agricultural University Athens
Zavala Miguel A. Universidad de Alcalá

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Settanni Luca University of Palermo
Leden
Bernet Nicolas INRA, INRAE
Blewett Tamzin University of Alberta
Cristescu Simona Radboud University
Hormaza Jose Inaki Spanish National Research Council - Univerity of Malaga
Liber Karsten University of Saskatchewan
Lin Carol City University of Hong Kong
Peijnenburg Willie Leiden University
Sanchez-Monedero Miguel Angel Spanish National Research Council
Schneider Hannah Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK)
Verheyen Kris UGent
Verpoorte Rob Leiden University
Zannini Emanuele University College Cork