Skip to content
Login E-loket

Cult1

Taalkunde

Scope

Aan het expertpanel kunnen aanvragen worden voorgelegd in alle disciplines en benaderingen van de taalkunde (toegepaste, theoretische en historische; formele, functionele en cognitieve). De scope van het panel omvat de erkende interdisciplinaire subdisciplines (sociolinguïstiek, psycholinguïstiek, computationele taalkunde en taaltechnologie, vertaalkunde, tolkwetenschap, linguïstische antropologie, taalverwerving en taalleren (L1/L2), taalfilosofie en geschiedenis van de taalkunde). De aanvragen kunnen betrekking hebben op de studie van één of meer gesproken/gebarentalen, gedefinieerd op basis van geografische, sociale, typologische en/of genealogische criteria. Dit omvat onder andere contrastieve studies en de studie van twee-/meertaligheid. De aanvragen kunnen betrekking hebben op elk aspect van het taalgebruik (fonologie en fonetiek, morfologie, syntaxis, lexicon, semantiek, pragmatiek en discoursanalyse) en gebruik maken van relevante methodologieën voor taalkundig onderzoek (kwantitatieve methoden, tekst- en corpusanalyse, taaldocumentatie, linguïstische etnografie, enquêtes en interviews, experimentele methoden, enz.) Kandidaten in de neurolinguïstiek wordt aangeraden zich te wenden tot het Med5-panel, terwijl kandidaten in psycholinguïstiek moeten overwegen of zij zich vooral focussen op taalkundige onderzoeksvragen of eerder op de cognitieve psychologie van taalgebruik. In het laatste geval dienen zijn hun dossier in bij panel G&M3. De opname van tolk- en vertaalstudies in Cult1 veronderstelt een focus op utilitaire vormen en processen van taalbemiddeling, in tegenstelling tot de literaire en artistieke gebruiken van vertaling die door panel Cult2 worden behandeld.

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Hengeveld Kees Universiteit van Amsterdam
Leden
Angouri Jo University of Warwick
Bowker Lynne University of Ottawa
Chondrogianni Vicky University of Edinburgh
Guardiano Cristina Università di Modena e Reggio Emilia
Gonzalvez-Garcia Francisco University of Almería
Housen Alexis VUB
Nerbonne John Albert-Ludwigs Universität Freiburg,Karl-Eberhards Universität
Van Hout Tom Tilburg University
Wieling Martijn University of Groningen
Willis David University of Oxford
Zwartjes Otto Université Paris Cité; Université Sorbonne Nouvelle

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Hengeveld Kees Universiteit van Amsterdam
Leden
Angouri Jo University of Warwick
Bowker Lynne University of Ottawa
Breitbarth Anne UGent
Chondrogianni Vicky University of Edinburgh
Gonzalvez-Garcia Francisco University of Almería
Housen Alexis Vrije Universiteit Brussel
Nerbonne John Albert-Ludwigs Universität Freiburg / Karl-Eberhards Universität
Van Hout Tom Tilburg University
Wieling Martijn University of Groningen
Willis David University of Oxford
Zwartjes Otto Université Paris Cité; Université Sorbonne Nouvelle

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Verspoor Marjolijn University of Pannonia - University of Groningen
Leden
Cenoz Jasone University of the Basque Country
de los Ángeles Gómez María University of Santiago de Compostela
Deckert Mikolaj University of Lodz
Dewaele Jean-Marc University of London
Giaxoglou Korina The Open University
Gries Stefan Th. UC Santa Barbara & JLU Giessen
Haberland Hartmut Roskilde University
Hijazo-Gascón Alberto University of Zaragoza
Kim Jong-Bok Humboldt University, Kyung Hee University
Kulikov Leonid UGent
Van de Velde Freek KU Leuven