Skip to content
Login E-loket

Cult3

Geschiedenis en Archeologie

Scope

Aan dit expertpanel kunnen aanvragen worden voorgelegd in alle disciplines van geschiedenis en archeologie, inclusief:

  • een breed scala van onderwerpen, van prehistorie tot hedendaagse geschiedenis, van nationale en regionale tot wereldarcheologie/wereldgeschiedenis,
  • een breed scala van benaderingen, van theorievorming en historiografie tot multidisciplinair onderzoek en digital humanities,
  • een brede waaier van thema's, gaande van politieke, culturele, economische en sociale geschiedenis/archeologie tot meer specifieke thema's zoals genderstudies, koloniale en postkoloniale studies, omgevings- en ecologische archeologie/geschiedenis, studies van nederzettingspatronen en landgebruik, materiële cultuurstudies, wetenschaps- en technologiestudies, paleodemografische studies, etnoarcheologie, funeraire en rituele archeologie, godsdienstgeschiedenis, subalterne studies, geheugenstudies, publieksgeschiedenis, mediageschiedenis, culturele/kritische erfgoedstudies (niet-exhaustieve lijst).

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Camiscioli Elisa University of Chicago
Leden
Frankema Ewout Wageningen University
Jacobs Ine University of Oxford
Kaal Harm Radboud University
Lobo-Guerrero Luis Groningen Universiteit
Marciniak Arkadiusz Adam Mickiewicz University in Poznan
Marriner Nick CNRS
Oras Ester University of Tartu
Safley Thomas Max University of Pennsylvania
Soens Tim UAntwerpen
Stobart Jon Manchester Metropolitan University
Subramanian Lakshmi BITS, PIlani Goa campus
Van Hoof Lieve UGent

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Camiscioli Elisa University of Chicago
Leden
Jacobs Ine University of Oxford
Kaal Harm Radboud University (Nijmegen)
Lobo-Guerrero Luis Groningen Universiteit
Marciniak Arkadiusz Adam Mickiewicz University Poznan
Marriner Nick CNRS
Oras Ester University of Tartu
Safley Thomas Max University of Pennsylvania
Soens Tim Universiteit Antwerpen
Stobart Jon Manchester Metropolitan University
Subramaniam Lakshmi BITS, PIlani Goa campus
Van Hoof Lieve Universiteit Gent

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Criscuolo Lucia Università degli Studi di Bologna
Leden
Abbenhuis Maartje University of Auckland
Arnaud Pascal Université Lumière Lyon 2
Esser Raingard M. University of Groningen
Fyson Donald Université Laval
Haemers Jelle KU Leuven
Irish Tomas Swansea University
Mostert Marco Universiteit Utrecht
Palmer James T University of St. Andrews
Skeates Robin Durham University
Whittle Jane University of Exeter
Wils Kaat KU Leuven