Skip to content
Login E-loket

G&M1

Rechtswetenschappen en Criminologie

Scope

De scope van dit expertpanel omvat onderzoek in recht en criminologie. Meer specifiek komen de volgende topics in aanmerking (niet-exhaustief):

RECHT 

Privaatrecht

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Eigendomsrecht
 • Overeenkomstenrecht/contractrecht
 • Personen- en familierecht
 • Jeugdrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Recht inzake vermogensplanning.

Publiek recht

 • Administratief recht en administratieve procedure
 • Migratierecht
 • Ruimtelijke ordening, milieu- en energierecht
 • Staatsrecht
 • Onderwijsrecht
 • Volksgezondheidsrecht
 • Media- en telecommunicatierecht
 • Recht en technologie
 • Burgerlijke procedure

Strafrecht

 • Strafrecht
 • Strafprocesrecht

Sociaal recht

 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Sociaal welzijnsrecht
 • Gezondheidsrecht / medisch recht

Economisch recht                                      

 • Economisch recht
 • Financieel recht
 • Ondernemingsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Consumentenrecht
 • Mededingingsrecht
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Fiscaal recht

Fundamentele rechten en vrijheden - rechtsbescherming         

 • Fundamentele rechten en vrijheden
 • Mensenrechten
 • Gegevensbescherming & privacy
 • Alternatieve geschillenbeslechting

Internationaal en Europees recht

 • Recht van de Europese Unie
 • Internationaal publiekrecht
 • Internationale organisaties
 • Internationaal privaat recht
 • Internationaal handelsrecht

Metarecht        

 • Rechtsfilosofie
 • Rechtsgeschiedenis
 • Psychologie en recht
 • Rechtssociologie
 • Rechtstheorie
 • Ethiek en recht

Methodologie van juridisch onderzoek

 • Doctrinair onderzoek/ dogmatisch onderzoek
 • Vergelijkend recht
 • Empirische rechtswetenschappen
 • Recht en economie
 • Rechtssociologie en sociaaljuridische studies

CRIMINOLOGIE                           

Criminologische theorieën, criminaliteitsfenomenen en criminaliseringsprocessen         

 • Criminologische theorie
 • Etiologisch onderzoek (studie van de oorzaken van criminaliteit)
 • Daders en slachtoffers
 • Analyses van criminaliteitsfenomenen
 • Percepties en houdingen omtrent criminaliteit en (on)veiligheid

Strafrechtelijke en sociale reacties op criminaliteit en afwijkend gedrag                         

 • Criminaliteitspreventie
 • Politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten
 • Strafrechtsbedeling, jeugdrecht en strafuitvoering
 • Herstelrecht en overgangsjustitie (alternatieve conflictoplossing)
 • Forensische zorg/welzijn
 • Beleid en management in politionele, veiligheids- en strafrechtelijke instellingen
 • Strafbeleid, media en samenleving

Innovatieve criminologie

 • Big data         
 • Nieuwe technologieën     
 • Innovatieve methoden  
 • Innovatieve beveiliging   

Methodologie van criminologisch onderzoek   

 • Kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Criminaliteitsgegevens

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Baetens Freya University of Oslo / University of Leiden
Leden
Amitsis Gabriel Univeristy of West Attica
De Bondt Wendy UGent
Dzehtsiarou Kanstantin University of Liverpool
Giliker Paula University of Bristol
Haslehner Werner Université de Luxembourg
Howard Erica Middlesex University
Keren-Paz Tsachi University of Sheffield
Powers Rachael University of South Florida
Straetmans Gert UAntwerpen
Verheyen Wouter KU Leuven / UAntwerpen
Zahnow Renee University of Queensland

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Baetens Freya University of Oslo
Leden
Amitsis Gabriel Univeristy of West Attica
De Bondt Wendy Universiteit Gent
Dzehtsiarou Kanstantin University of Liverpool
Giliker Paula University of Bristol
Haslehner Werner Université de Luxembourg
Howard Erica Middlesex University
Keren-Paz Tsachi University of Sheffield
Powers Rachael University of South Florida
Randazzo Salvatore LUM GIUSEPPE DEGENNARO
Straetmans Gert Universiteit Antwerpen
Verheyen Wouter KU Leuven / Universiteit Antwerpen
Zahnow Renee University of Queensland

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Kulesza Joanna University of Lodz
Leden
Andresen Martin George Mason University / Simon Fraser University / Griffith University
Appermont Niels UHasselt
Blachnio-Parzych Anna Kosminski University
Dewhurst Elaine University of Manchester
Fach Gomez Katia University of Zaragoza
Graef Inge Tilburg University
Marshall Ineke Northeastern University
Mungan Murat Texas A&M University School of Law
Perlin Michael L New York Law School
Persak Nina University of Ljubljana
Vananroye Joeri KU Leuven
Vandeviver Christophe UGent