Skip to content
Login E-loket

G&M3

Psychologie, Pedagogiek en Onderwijskunde

Scope

De scope van dit expertpanel omvat onderzoek in psychologie, pedagogiek en onderwijskunde. Meer specifiek komen de volgende topics in aanmerking (niet-exhaustief):

Psychologie

 • Experimentele psychologie bij mensen en cognitieve wetenschap
  • Aandacht
  • Perceptie
  • Actie
  • Taal en psycholinguïstiek vanuit een psychologisch perspectief
  • Leren
  • Motivatie en emotie
 • Vergelijkende psychologie en dierenpsychologie
 • Biologische en fysiologische psychologie, affectieve en gedragsneurowetenschappen
  • Biologische psychologie
  • Genetica en gedrag
  • Neuropsychologie
  • Psychofysiologie
  • Psychofarmacologie
  • Beeldvorming van de hersenen
 • Ontwikkelingspsychologie
  • Cognitieve en perceptuele ontwikkeling
  • Psychosociale ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling
  • Psychogerontologie
 • Sociale psychologie en interculturele psychologie
  • Groeps- en interpersoonlijke processen
  • Sociale perceptie en cognitie
 • Persoonlijkheidspsychologie
 • Klinische psychologie
  • Psychopathologie
  • Psychotherapie
 • Gezondheidspsychologie
  • Sportpsychologie
 • Onderwijspsychologie en schoolpsychologie
 • Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
  • Personeelspsychologie
  • Organisatiepsychologie
  • Ergonomie
  • Consumentenpsychologie
 • Kwantitatieve en kwalitatieve methoden in de psychologie
 • Andere domeinen
  • Geschiedenis van de psychologie
  • Filosofie van de psychologie

Pedagogiek

 • Algemene pedagogiek
  • Historische pedagogiek
  • Vergelijkende, interculturele en globale pedagogiek
  • Wijsgerige pedagogiek
 • Gezinspedagogiek
  • Kindstudies
  • Opvang en onderwijs voor jonge kinderen
  • Ouderlijke opvoeding
 • Sociale pedagogiek en maatschappelijk werk vanuit een pedagogisch perspectief
  • Burgerschaps- en gemeenschapsvorming
  • Sociaalpedagogische hulpverlening
  • Niet-formeel leren en volwassenenonderwijs
  • Vrijetijdsopvoeding
 • Culturele pedagogiek
  • Cultuur- en kunstonderwijs
  • Media-onderwijs (incl. e-cultuur)
  • Cultuurparticipatie
 • Orthopedagogiek en buitengewoon onderwijs
  • Onderwijs voor kinderen, adolescenten en volwassenen met speciale behoeften
  • Handicap en ontwikkelingsstoornis/probleem
  • Gedrags- en emotionele stoornis/probleem
  • Beoordeling, behandelingsplanning, preventie en hulpverlening
  • Disability studies
 • Kwantitatieve en kwalitatieve methoden in de pedagogiek

Onderwijskunde

 • Micro: leerlingen in een klas
  • Instructiepsychologie en onderwijskundig ontwerpen
  • Lerarenopleiding, opleidingskunde
  • Professionele vorming, opleiding en levenslang leren
  • Onderwijstechnologie
 • Meso: scholen en onderwijsinstellingen
 • Macro: beleid en management
 • Vakdidactiek
 • Kwantitatieve en kwalitatieve methoden in de onderwijskunde

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Zagefka Hanna Royal Holloway University of London
Leden
Biasutti Michele Padova University
Cristofori Irene University Claude Bernard Lyon 1, Institute of Cognitive Sciences Marc Jeannerod CNRS
Jones Alex Swansea University,University of Strathclyde
Keeser Daniel University Hospital LMU
Longo Matthew Birbeck University of London
Morgan Gary City, Univeristy of London
Pivoriene Jolanta Mykolas Romeris University
Smith Peter K. Goldsmiths, University of of London
Tsakiris Manos Royal Holloway University of London
Uskul Ayse University of Sussex
Valentini Elia University of Essex
Vandenbroeck Michel UGent
Veldhuijzen Judy Leiden university

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Zagefka Hanna Royal Holloway University of London
Leden
Biasutti Michele Padova University
Cristofori Irene University Claude Bernard Lyon 1, Institute of Cognitive Sciences Marc Jeannerod CNRS
Jones Alex Swansea University,University of Strathclyde
Keeser Daniel University Hospital LMU
Longo Matthew Birbeck University
Meulders Ann Universiteit Maastricht (NL) / KU Leuven
Morgan Gary City Univeristy of London
Pivoriene Jolanta Mykolas Romeris University
Smith Peter K. Goldsmiths, University of of London
Tsakiris Manos Royal Holloway University of London
Uskul Ayse University of Sussex
Valentini Elia University of Essex
Vandenbroeck Michel Universiteit Gent

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Matthews Gerald George Mason University
Leden
Billett Stephen Griffith University
Bosmans Guy KU Leuven
Boyes Mark Curtin University
Flores Maria Assunção University of Minho
Herman Aleksandra Nencki Insitute of Experimental Biology, University of Sussex
Leutner Detlev University of Essen, University of Leuneburg
LoCasale-Crouch Jennifer Virginia Commonwealth University
Nees Frauke Heidelberg University
Oancea Alis University of Oxford
Ratliff Kate A. University of Florida
Segerstrom Suzanne University of Kentucky
Stern Elsbeth ETH Zürich
Van den Broeck Anja KU Leuven