Skip to content
Login E-loket

Med1

Farmaceutische Wetenschappen en Medische Biochemie

Scope

De scope van dit expertpanel omvat fundamenteel, translationeel en preklinisch onderzoek in het domein van de farmaceutische wetenschappen en medische biochemie bij mens en dier.

Innovatieve interventiestudies (met inbegrip van medische hulpmiddelen, technologieën en instrumenten voor preventie, diagnose en behandeling van ziekten bij mens en dier) komen alleen in aanmerking indien zij betrekking hebben op een fundamenteel wetenschappelijke vraag.

Meer specifiek komen de volgende topics in aanmerking (niet-exhaustief):

  • In vivo en in vitro farmacologie (mens en dier) van kleine moleculen en biofarmaceutica, farmacokinetiek (ADME van geneesmiddelen), farmacodynamiek (effecten op biologische systemen), analyse en synthese van farmaceutische verbindingen. Hierbij inbegrepen zijn moleculaire en cellulaire mechanismen, cellulaire communicatie, waaronder celsignalering en signaaltransductie, ionkanalen en transporteiwitten
  • In vivo en in vitro toxicologie van kleine moleculen en biofarmaceutica, waarin zowel toxicokinetiek als toxicodynamiek begrepen zijn; ook analytische, farmaceutische, forensische en systeemtoxicologie, levensmiddelentoxicologie zijn inbegrepen.
  • Farmaceutische (bio)technologie, technologie voor drug discovery, drug development, drug delivery en drug disposition (met inbegrip van medicinale planten en natuurlijke producten).
  • Bromatologie, medicinale chemie, enzymologie, farmaceutische materiaaltechnologie, radiofarmacie, farmacognosie
  • Structureel en functioneel onderzoek naar menselijke eiwitten met aandacht voor hun rol in cellulaire basisprocessen en met inbegrip van proteoomanalyses (functionele en ruimtelijke proteomica)
  • Biochemisch en metabolisch onderzoek met inbegrip van het metabolisme van eiwitten/nucleïnezuren/lipiden/koolhydraten, biomarkertechnologie (detectie), proefdiervrij laboratoriumonderzoek, met inbegrip van de ontwikkeling van ‘New Approach Methodology’ (NAM)
  • Doelwitidentificatie en -validatie
  • Medische biochemie

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Cuendet Muriel University of Geneva
Leden
Chamot-Rooke Julia CNRS, Institut Pasteur
Costi Maria-Paola University of Modena and Reggio Emilia
Decker Michael Würzburg University
Fröhlich Eleonore Medical University Graz
Gil Carmen CSIC/ Madrid Spanje
Gorrell Mark University of Sydney
Grimes Jonathan University of Oxford
Manshian Bella Barjouhi KU Leuven
Muccioli Giulio UC Louvain
Veverka Vaclav Charles University
Žarkovic Neven Ruder Boskovic Institute,University of Graz

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Cuendet Muriel University of Geneva
Leden
Chamot-Rooke Julia CNRS, Institut Pasteur
Costi Maria-Paola University of Modena and Reggio Emilia
Decker Michael Würzburg University
Fröhlich Eleonore Medical University Graz
Gil Carmen CSIC
Gorrell Mark University of Sydney
Grimes jonathan University of Oxford
Manshian Bella Barjouhi KU Leuven
Muccioli Giulio UC Louvain
Veverka Vaclav Charles University
Žarkovic Neven Ruder Boskovic Institute,University of Graz

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Quave Cassandra Emory University
Leden
Andrew Ruth Univeristy of Edinburgh
Leonidas Demetres University of Thessaly
Liskamp Robert Univeristy of Glasgow
Macchiarulo Antonio University of Perugia
Nawrot Barbara Polish Academy of Sciences
Nicolaes Gerry Maastricht University
Radogna Flavia Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire du Cancer (LBMCC)
Sarmento Bruno University of Porto
Verlinde Christophe University of Washington, Seattle
Vitorino Rui University of Aveiro
Williams Gareth University College London