Skip to content
Login E-loket

W&T1

Wiskundige Wetenschappen

Scope

De scope van expertpanel W&T1 omvat fundamenteel onderzoek op het gebied van zuivere wiskunde, toegepaste wiskunde en statistiek. Aan het panel kunnen voorstellen worden voorgelegd uit alle deelgebieden van de wiskunde. Het voorgestelde onderzoek moet bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe wiskundige en/of statistische technieken, theorieën, concepten of modellen, of tot de wiskundige oplossing van uitdagende probleemstellingen. Ook toepassingsgerichte voorstellen zijn welkom, op voorwaarde dat het project fundamentele vooruitgang in de wiskundige en/of statistische wetenschappen omvat. Meer specifiek omvat de scope onder andere de volgende topics:

 • Logica en grondslagen
 • Algebra
 • Getaltheorie
 • Algebraïsche en complexe meetkunde
 • Meetkunde, globale analyse en Lie-theorie
 • Topologie
 • Analyse
 • Waarschijnlijkheid en onzekerheid
 • Operatoralgebra's en functionaalanalyse
 • Partiële differentiaalvergelijkingen
 • ODE en dynamische systemen
 • Combinatoriek en discrete wiskunde
 • Cryptografie en codering
 • Wiskundige aspecten van computerwetenschappen
 • Wiskundige fysica
 • Numerieke analyse
 • Computationele wiskunde, statistiek en wetenschappelijk rekenen
 • Financiële wiskunde
 • Biowiskunde
 • Wiskunde met toepassingen in wetenschappen en ingenieurswetenschappen
 • Wiskunde met toepassingen in industrie en samenleving
 • Wiskundige epidemiologie
 • Controletheorie, optimalisering en operationeel onderzoek
 • Wiskunde van besluitvorming en speltheorie
 • Wiskundige statistiek
 • Biostatistiek
 • Statistische methodologie in epidemiologie en volksgezondheid
 • Statistische methodologie in de sociale, gedrags- en onderwijswetenschappen
 • Statistiek en wiskunde voor gegevenswetenschappen
 • Industriële statistiek
 • Experimenteel proefopzet en steekproefneming
 • Officiële statistiek

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Sabadini Irene Politecnico di Milano
Leden
Couceiro Miguel Université de Lorraine
Cerejeiras Paula Universidade de Aveiro
Hernandez David Université de Paris
Langer Adrian Freiburg Institute for Advanced Studies,University of Warsaw
Mohar Bojan Simon Fraser University
Noferini Vanni University of Essex
Peralta Antonio M. Universidad de Granada
Skalski Adam IMPAN (Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences)
Vanden Berghe Greet KU Leuven
Wolfram Marie-Therese University of Warwick
Yang Yuhong University of Minnesota
Zamfirescu Carol UGent

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Sabadini Irene Politecnico di Milano
Leden
Cerejeiras Paula Universidade de Aveiro
Couceiro Miguel Université de Lorraine
Hernandez David Université de Paris
Kral Daniel Masaryk University
Mohar Bojan Simon Fraser University
Noferini Vanni University of Essex
Peralta Antonio M. Universidad de Granada
Skalski Adam Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences
Vanden Berghe Greet KU Leuven
Wolfram Marie-Therese University of Warwick
Yang Yuhong University of Minnesota

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Wemyss Michael University of Glasgow
Leden
Faes Christel UHasselt
Houwing-Duistermaat Jeanine Radboud University
Maxim Laurentiu University of Madison - Wisconsin
Radu Florin Adrian University of Bergen
Ragulskis Minvydas Kuanas University of technology
Schoutens Wim KU Leuven
Schroll Sibylle University of Cologne
Skouri Konstantina University of Ioannina
Thas Olivier UGent / UHasselt
Valdinoci Enrico University of Western Australia
Vandebril Raphaël KU Leuven