Skip to content
Login E-loket

W&T3

Gecondenseerde Materie

Scope

De scope van het expertpanel W&T3 behelst fundamenteel onderzoek van gecondenseerde materie, met inbegrip van zowel (bio-)fysica als chemie. Dit omvat theoretische en computationele fysica en chemie van gecondenseerde materie en in-silico-ontwerp van materialen; experimentele chemie en fysica van gecondenseerde materie; alsook fysische chemie - chemische fysica van gecondenseerde materie.

De te behandelen topics omvatten theoretische en experimentele bepaling van eigenschappen; synthese en karakterisering van materialen (bulk tot nanoschaal); computationele modellen en geavanceerde meettechnieken.

Meer specifiek dekt  de scope de volgende aspecten af van:

Materialen en systemen

  • Vastestofmaterialen en zachte gecondenseerde materie, met inbegrip van aspecten van gecondenseerde materie in de biofysica
  • Inhomogene, ongeordende en gedeeltelijk geordende systemen
  • Fysica en chemie van oppervlakken en grensvlakken, laagdimensionale, zelfgeassembleerde en nanoschaalsystemen
  • Synthese, nucleatie en afzetting, groei en oppervlaktemodificatie

Eigenschappen en verschijnselen

  • Structuur, defectenfaseovergangen en structuur-eigenschapsrelaties
  • Eigenschappen van gecondenseerde materie: transport, mechanisch, akoestisch, elektronisch, ionisch, optisch, magnetisch, elektrochemisch... enz. en de karakterisering ervan.
  • Elektronische structuur en transportmechanismen
  • Collectieve kwantumverschijnselen en excitaties
  • Gecondenseerde materie – bundelinteracties (fotonen, elektronen, enz.), spectroscopische en microscopische methoden; nucleaire vastestoffysica en instrumentele fysische chemie

Leden mandatenpanel postdoc oproep 2024

Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Latterini Loredana University of Perugia
Leden
Bazzan Marco University of Padova
Cojocaru-Mirédin Oana Freiburg University
Coudert Francois-Xavier CNRS
Eckert Jurgen Montanuniversität Leoben
Estrin Dario Ariel Universidad de Buenos Aires
Facsko Stefan Helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf
Marcelli Augusto Instituto Nazionale di Fisica Nucleare
Nieminen Risto Aalto University
Rau Ileana University POLITEHNICA from Bucharestt
Tielens Frederik VUB
Van Aert Sandra UAntwerpen

Leden mandatenpanel aspirant fundamenteel onderzoek oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Latterini Loredana University of Perugia
Leden
Bazzan Marco University of Padova
Cojocaru-Mirédin Oana Freiburg University
Coudert Francois-Xavier CNRS
Eckert Juergen Montanuniversität Leoben
Estrin Darío Ariel Universidad de Buenos Aires
Facsko Stefan Helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf
Marcelli Augusto Instituto Nazionale di Fisica Nucleare
Nieminen Risto Aalto University
Rau Ileana University POLITEHNICA from Bucharest
Tielens Frederik Vrije Universiteit Brussel
Van Aert Sandra Universiteit Antwerpen

Leden projectenpanel oproep 2024

Naam Instelling
Voorzitter
Daghofer Maria University of Stuttgart
Leden
Antolin Elisa Universidad Politecnica de Madrid
Balme Sébastien University of Montpellier
Bals Sara Universiteit Antwerpen
Cacialli Franco Free University of Bozen-Bolzano
Demetriadou Angela University of Birmingham
Merkoçi Arben Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Ottevaere Heidi VUB
Palau Anna Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Schollwoeck Ulrich LMU München
Stratakis Emmanuel Foundation for Research and Technology Hellas, University of Crete
Yazyev Oleg Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne