Internationale contacten

Organisatie van een wetenschappelijke bijeenkomst

Ik wil de indientermijn van 6 maanden respecteren maar het programma van het congres is nog niet klaar. Wat moet ik doen?

U kunt het beste een aanvraag indienen waarop de grote lijnen van het programma en eventuele keynote sprekers vermeld staan. Later kan u dan het gedetailleerde programma nasturen.

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap

Mag de aanvrager (kerngroep) uit een hogeschool komen?

Neen, maar het is wel mogelijk om één van de deelnemende eenheden binnen een Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap te zijn.

Kan men de aanvraag tot verlenging van een WOG uitstellen tot na de afloop ervan?

Ja, de WOG kan nog 2 jaar in functie blijven na afloop.