Gesteund onderzoek

In dienst als FWO-mandaathouder

Wat komt er kijken nadat het FWO uw mandaat heeft toegekend? We nemen u hier stapsgewijs mee door de verschillende fases van uw mandaat: van indiensttreding, via uitvoering tot het einde van uw mandaat.

» Lees meer

Lopende onderzoeksprojecten

Deze webpagina's hebben als doel de belangrijkste praktische en administratieve informatie te bundelen ten behoeve van de begunstigden van een projectsubsidie fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek en toegepast biomedisch onderzoek.

» Lees meer